Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Vrijburg. We found 79 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1696 Ten geleyde van een briefje van de overheden van ’t schip Vrijburg mede uyt ’t vaderlant in de Straat Zunda g’arriveert file 2516, folio 736
Sept. 8, 1696 Een advysbriefje van de overheden van ’t schip Vrijburg aan dese regeringe file 2516, folio 738
Sept. 9, 1696 De papieren per de schepen Kattendijk en Vrijburg uyt ’t vaderlant en van Cabo de Goede Hoop aangebragt uyt de Straat Zunda ontfangen file 2516, folio 739
Sept. 11, 1696 ’t Schip Vrijburg van gelijcken uyt ’t vaderlant voor deselve camer file 2516, folio 742
Feb. 13, 1699 Het schip Vrijburg comende uyt het vaderland in de bhay van Mauritius vervallen file 2519, folio 111
May 9, 1701 ’t Freguat de Pool vertrekt met volck en provisiën nae het schip Vrijburg tot desselfs adsistentie file 2521, folio 219
May 14, 1701 Verschijninge van het meergemelte schip Vrijburg te deser rheede met een ladinge van f. 62233:3:- file 2521, folio 231
Sept. 4, 1701 Arrivement van ’t schip Vrijburg van Japara met een missive van den gesaghebber en raed file 2521, folio 428
Dec. 9, 1701 De schepen Vrijburg en Brandenburg verstaen ten spoedigste haare ladinge te geven file 2521, folio 616-617
Dec. 22, 1701 d’Overheden van ’t retourschip Vrijburg gedepecheert om op morgen de reys na ’t vaderland te ondernemen file 2521, folio 628
Dec. 23, 1701 Vertrek van ’t schip Vrijburg naer ’t patria file 2521, folio 630
Dec. 18, 1705 De boot de Sterre uyt de Straat Zunda met de papieren van de scheepen Vrijburg, de Lek en Beyeren, ’t eerste uyt ’t vaderland en ’t andere van Cormandel en Ceylon aldaar g’arriveert file 2527, folio 1080-1081
Dec. 18, 1705 Wat scheepen op het vertrek van Vrijburg aan de Caap zijn blijven leggen file 2527, folio 1083
Dec. 18, 1705 Arrivement van ’t schip Vrijburg uyt het vaderland voor reeckening van de Camer Amsterdam file 2527, folio 1084-1085
Dec. 27, 1705 ’t Schip Vrijburg voor de tweede besendig na ’t vaderland aangelegt file 2527, folio 1111
Jan. 28, 1706 Vrijburg en Diemen vertrecken uyt dees rheede na ’t vaderland file 2528, folio 30
Feb. 4, 1706 Bemanning van de retourschepen Vrijburg en Diemen file 2528, folio 47
Nov. 28, 1708 De patchiallang Ontongh Java uyt de Straat met de papieren per ’t schip Vrijburg uyt het vaderland en de Caab aangebragt file 2532, folio 717
Dec. 2, 1708 ’t Schip Vrijburg uyt ’t vaderlant voor reekening der Camer Delft, etc. file 2532, folio 729-730
Jan. 13, 1709 ’t Schip Vrijburg over Punto Pedro na Cormandel file 2533, folio 14-15