Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is China. We found 908 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 8, 1659 Verhaelt datter een jonck uyt China in Johoor, oock een in Malacca aengekomen is file 2460, folio 77
March 31, 1659 Door d’heer directeur het hooftgelt der Chinesen [...] verpacht tot 500 rijckdaelders ’s maents minder file 2460, folio 98
July 7, 1659 Een Chinese jonck van Japara brengt een brieff van Evert Michielsen mede file 2460, folio 229
March 7, 1661 Uystaende schulden “van den Chinese koopman Swun” file 2461, folio 99-100
Jan. 25, 1665 Willigenburg van China met den coopman Ernst van Hogenhoeck file 2466, folio 39-40
Feb. 5, 1665 Ter Boede van de cust van China file 2466, folio 49-51
Feb. 19, 1665 Sententie des doots tegen een overloper nae den Chinesen vijant geapprobeert file 2466, folio 75
Feb. 25, 1665 Nieuwendam van de cust van China file 2466, folio 81
March 2, 1665 Durgerdam, Vlaerdingen en Joncker van China met den commandeur Balthasar Bort file 2466, folio 88
March 3, 1665 De Caneelboom van de cust van China file 2466, folio 96
April 25, 1665 [Twee Chinese handeljoncken in Tonkin nog beset te houden totter tijt den Conink comt te ordonneren deselve haers weegs sullen laeten gaen] file 2466, folio 206-207
May 1, 1665 [Alphen en Klaverskercke voor Japan, Vlaerdingen en Caneelboom ook de Zandloper voor de cust van China te senden] file 2466, folio 218
May 21, 1665 [Alsook een memorie ofte instructie voor d’Hr. Constantijn Nobel, nae China gaende] file 2466, folio 254
May 29, 1665 Vlaerdingen en Caneelboom nae China met den coopman Constantijn Nobel file 2466, folio 267-268
July 28, 1665 Mars, Durgerdam en de Bunschoten nae China file 2466, folio 439
July 31, 1665 Een jonck van Batavia nae China file 2466, folio 451
Nov. 25, 1665 [De vaert der Chinesen te laeten als het tegenwoordig is, mits dat de burgers gefavoriseert sullen worden] file 2467, folio 807
Dec. 5, 1665 [Vier Chinese joncken zijn dit jaer in Cambodia geweest] file 2467, folio 899
Dec. 22, 1665 [Advys aan d’Heeren Majores aengaende de saecken van China ende het senden van een ambassadeur derwaerts] file 2467, folio 939
Jan. 19, 1666 Een Chinees vaertuygh over Palimbangh nae Malacca file 2469, folio 10