Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
We found 117390 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1659 De generale verpachtingen van ’s Compagnies domeynen op Batavia over ’t jaer 1659[1] file 2460, folio 1-2
Jan. 1, 1659 […] gesaemenlick per maent gerendeert 6832 file 2460, folio 2
Jan. 2, 1659 d’Hr. gouverneur generaal geeft afscheyt aen ’t volck van Tommogon Patty nevens een brief aen haer heer file 2460, folio 2
Jan. 3, 1659 De coopman Baron toegestaen sijn soon Salomon Baron na het patria te mogen senden file 2460, folio 2
Jan. 3, 1659 Item aen ’t voordochtertie van Jan Jansen de Ruyter file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Schipper Andries Brant op Charlois en Jacob Claessen Sas op de fluyt de Vinck tegen malcanderen over te gaen file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Cornelis Mol tot secretaris van de Weescamer gestelt file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Den meesterknecht Leendert Jansen van den Briel aen den timmerluyden tot baes gestelt in vacante plaetse file 2460, folio 3
Jan. 6, 1659 ’t gallot Charlois met een brieff naer Bantams besettinge file 2460, folio 3
Jan. 6, 1659 Een Chinees vermoort door een slaeff file 2460, folio 4
Jan. 6, 1659 Een grooten swarten luypert geschoten file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 ’t jacht Bloemendael comt van de eylanden uyt de Straet Sunda file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 d’Hr. Pieter Sterthemius wert mede gestelt over de equipagie en de vivres file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 Den coopman Isack van Twist ’t commando over twee jongste schepen gedefereert op de tweede vlagge bij de vloot verschijnt file 2460, folio 4-5
Jan. 7, 1659 Manguus Hendricksen gedeporteert schipper toegestaen na het patria te mogen vertrecken file 2460, folio 5
Jan. 8, 1659 Een inlants kint van omtrent 5 jaeren verdroncken file 2460, folio 5
Jan. 8, 1659 Den fugativen slaeff van Peecko over manslach gevangen bekomen file 2460, folio 5
Jan. 9, 1659 De gewesen gouverneur en veador van Jaffanpatnam op haer obligatie 400 rijcxdaalders in comptant te verstrecken file 2460, folio 5
Jan. 9, 1659 De gouverneur van Japara en Patty haer versoecken te ontseggen file 2460, folio 6
Jan. 9, 1659 Een Javaens vaertuygh van Palembang brengt een brieff van den coopman Truytmans aen haer Edelens file 2460, folio 6