Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1659 […] gesaemenlick per maent gerendeert 6832 file 2460, folio 2
Jan. 2, 1659 d’Hr. gouverneur generaal geeft afscheyt aen ’t volck van Tommogon Patty nevens een brief aen haer heer file 2460, folio 2
Jan. 3, 1659 De coopman Baron toegestaen sijn soon Salomon Baron na het patria te mogen senden file 2460, folio 2
Jan. 3, 1659 Item aen ’t voordochtertie van Jan Jansen de Ruyter file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Schipper Andries Brant op Charlois en Jacob Claessen Sas op de fluyt de Vinck tegen malcanderen over te gaen file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Cornelis Mol tot secretaris van de Weescamer gestelt file 2460, folio 3
Jan. 3, 1659 Den meesterknecht Leendert Jansen van den Briel aen den timmerluyden tot baes gestelt in vacante plaetse file 2460, folio 3
Jan. 6, 1659 ’t gallot Charlois met een brieff naer Bantams besettinge file 2460, folio 3
Jan. 6, 1659 Een Chinees vermoort door een slaeff file 2460, folio 4
Jan. 6, 1659 Een grooten swarten luypert geschoten file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 ’t jacht Bloemendael comt van de eylanden uyt de Straet Sunda file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 d’Hr. Pieter Sterthemius wert mede gestelt over de equipagie en de vivres file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 Den coopman Isack van Twist ’t commando over twee jongste schepen gedefereert op de tweede vlagge bij de vloot verschijnt file 2460, folio 4-5
Jan. 7, 1659 Manguus Hendricksen gedeporteert schipper toegestaen na het patria te mogen vertrecken file 2460, folio 5
Jan. 8, 1659 Een inlants kint van omtrent 5 jaeren verdroncken file 2460, folio 5
Jan. 8, 1659 Den fugativen slaeff van Peecko over manslach gevangen bekomen file 2460, folio 5
Jan. 9, 1659 De gewesen gouverneur en veador van Jaffanpatnam op haer obligatie 400 rijcxdaalders in comptant te verstrecken file 2460, folio 5
Jan. 9, 1659 De gouverneur van Japara en Patty haer versoecken te ontseggen file 2460, folio 6
Jan. 9, 1659 Een Javaens vaertuygh van Palembang brengt een brieff van den coopman Truytmans aen haer Edelens file 2460, folio 6
Jan. 9, 1659 Desselfs sommier inhoude file 2460, folio 6-9