Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Speelman. We found 143 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 17, 1667 Met schrijven van Macassar van d’Hr. Speelman file 2470, folio 238
July 22, 1669 Verhael van Radia Bima wegens het gepasseerde tusschen hem en d’Hr. Admiraal Speelman file 2472, folio 309-324
Dec. 4, 1669 d’Hr. Admirael Speelman ontrent Japare met de coningen en grooten van Macasser file 2472, folio 540-543
Dec. 4, 1669 Een briefje van den E. Admirael Speelman file 2472, folio 543-544
Dec. 18, 1669 Welkomstmael van d’Ed. heer Speelman mitsgaders de Coninck van Palacca ende Capitain Joncker file 2472, folio 564-465
May 29, 1672 En verkiesingh van d’Hr. Speelman tot president en vordere schepenen file 2475, folio 304-305
Sept. 9, 1672 d’Hr. Speelman geaccordeert een brugh over de Groote Rivier te laten maeken file 2475, folio 504
Nov. 2, 1672 d’Hr. Speelman tot admiraalschap gestelt buyten de rheede van Batavia file 2475, folio 634
Aug. 31, 1673 De Bimanese gesanten besweren de gemaeckte contracten met d’Hr. Speelman file 2476, folio 468-469
Oct. 4, 1673 Vierwercken in de thuyn van d’Hr. Speelman aengestoken file 2476, folio 541
April 23, 1674 Den nieuwen equipagiemeester Jacob Geus op de werf, de reede en het eylant Onrust geauthoriseert door d’Hr. Speelman file 2477, folio 125-126
Oct. 15, 1674 Translaat briefje van den Koning van Bima aen d’Hr. Speelman file 2477, folio 308
Jan. 2, 1675 Item briefje van d’Hr. Speelman aan den Boutonsen coninck file 2478, folio 12-15
Jan. 4, 1675 Briefje van Dain Mangappa uyt Bantam aan d’Hr. Speelman file 2478, folio 20-24
Jan. 25, 1675 Brief van d’Hr. Speelman aan den Conink van Bima file 2478, folio 124-130
Jan. 25, 1675 Item missive van d’Hr. Speelman aan den Conink van Dompo file 2478, folio 130-134
Aug. 23, 1675 Missive van Callimata uyt Macassar aan d’Ed. Speelman geschreven file 2479, folio 634-640
Oct. 9, 1676 d’Heeren Speelman en Constantijn Ranst tot de verlossing gecommitteert file 2480, folio 375
Nov. 10, 1676 Briefje van Dain Tellolo aan d’Hr. Speelman file 2480, folio 425
Nov. 10, 1676 Item missive van Sijn Hoogheyt Arou Vaqua van Macassar aen d’Hr. Speelman file 2480, folio 426-427