Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Palembangsen rijksbestierder. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 3, 1678 Item uyt de schepen China en Ceylon, het eerste uyt het vaderlant het tweede uyt Zuratta in de Straat Sunda gearriveert file 2482, folio 435-436
June 6, 1678 De schepen China en het Lant van Schouwen uyt het vaderlant te deser rheede gearriveert file 2482, folio 445
June 6, 1678 Getal der militairen en zeevarende met China hier aangebracht file 2482, folio 445-446
Aug. 25, 1678 Met de schepen Couvorden, China, Veluwe en Sumatra die oocq eenige nae Persia zijn gedestineert file 2483, folio 701
June 15, 1679 Advys brieffken uyt Bantam aen d’Ed. Ockersz van het arrivement der schepen Veluwe en China in de Straat Zunda file 2484, folio 421
June 16, 1679 De schepen Veluwe en China uyt Souratta en Persia over Mallabaar en Tutucorijn file 2484, folio 422
Sept. 21, 1679 De schepen Gecroonde Vreede, Tertholen, Opmeer, Blauwen Hulck, Sumatra, Elisabeth, China en Coevorden na Ceylon, Souratta en Persia file 2485, folio 694-695
July 24, 1680 Brieffje van de opperhoofden van het schip China comende uyt Hoccieuw in de Straat file 2487, folio 995
July 26, 1680 Het schip China uyt Persia en Souratta over Mallabaar en Tutucorijn file 2487, folio 1064
July 26, 1680 Lading van het schip China file 2487, folio 1067-1068
Nov. 27, 1680 De retourschepen Burgh van Leyden, China, het Wapen van Alckmaer en Prins Willem Hendrik vertrecken uyt dese rheede over Caap de Goede Hoop nae ons vaderlant file 2487, folio 1463-1464
Sept. 15, 1682 Het schip China uyt ons vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 262 coppen file 2493, folio 1890
Nov. 2, 1682 De schepen Japan, China en Adrichem vooreerst na Malacca file 2494, folio 2166
Oct. 4, 1683 Vertrek van de Ceylonse retourschepen China, Hendrick Maurits, en Croonenburgh van de Caap nae ’t patria file 2495, folio 930
Jan. 5, 1685 Item de schepen Goudsteyn, Westeramstel en China file 2498, folio 8
Jan. 17, 1685 Item ’t schip China uyt ’t vaderlant over de Caap met 238 zielen voor de camer Amsterdam file 2498, folio 41
April 27, 1685 De opperhoofden van ’t schip China d’halve premie toegelegt file 2498, folio 309
May 1, 1685 Van ’t schip China voor Cormandel file 2498, folio 335
Aug. 23, 1685 En twee briefjes[287] van de opperhoofden der scheepen China en Schielant file 2499, folio 720
Aug. 24, 1685 De scheepen Schielant en China van Cormandel file 2499, folio 722