Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Cadiry. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 20, 1678 Onaenemelijke gerugten van de nederlage van Troenajaja in Cadiry file 2482, folio 690-691
Aug. 31, 1678 Mondelinge tijdinge van Java’s Oostcust van de aanstaande optogt van d’Hr. superintendent Anthonio Hurdt na Cadiry file 2483, folio 717
Oct. 3, 1678 Mondelinge tijdinge van Java’s Oostcust wegens de optocht van d’Hr. Anthonio Hurdt van Gogodongh na Cadiry file 2483, folio 856
Oct. 30, 1678 Derde relaes wegens de veroveringh van Cadiry file 2483, folio 969
Nov. 18, 1678 De crijgsmacht tot Sincal ontrent 2 mijlen van Cadiry gecomen file 2483, folio 1049
Nov. 18, 1678 Troenajaja onthout sich alsnoch binnen Cadiry file 2483, folio 1053
Dec. 13, 1678 Verhaal wegens een nieuwe equipagie tot Bantam van 18 vaertuygen na Cheribon en Cadiry file 2483, folio 1164-1165
Dec. 23, 1678 Met den heugelijke tijding van de veroveringe der stadt Cadiry door d’Hr. Admiraal Hurdt file 2483, folio 1200
Dec. 23, 1678 Stercte van de generale macht die Cadiry aendoet file 2483, folio 1202-1203
Dec. 23, 1678 En verlaten oocq eyndelijk heel Cadiry door een gat in de muyr gemaackt en een bedeckten weg file 2483, folio 1203
Dec. 23, 1678 De vijanden binnen Cadiry stercq geweest 14547 weerbare mannen file 2483, folio 1205
Dec. 23, 1678 De chialoup de Orangieboom na het galjoot de Snobber gesonden met een advys briefken wegens de veroveringe van Cadiry aen d’Ed. Heeren Mayores file 2483, folio 1210
Dec. 23, 1678 Een briefjen van licentmeester Ockersz aan den resident Caef tot Bantam ten selven eynde van Cadirys veroveringe file 2483, folio 1210
Dec. 26, 1678 Danckpredicatie over de victorij van Cadiry file 2483, folio 1215
March 17, 1679 Aftogt van onse magt van het land van Cadiry na Sourabaya file 2484, folio 152
March 17, 1679 Canon in Cadiry verovert met een slegt convoy door den Sousouhounan affgesonden na Japara file 2484, folio 154
April 11, 1679 Vaendels door d’Hr. Admirael Anthonie Hurdt op Cadiry verovert binnengebraght file 2484, folio 214-215
May 6, 1679 Het geschut in Cadiry verovert, behouden op Samarang aengebraght file 2484, folio 270
Sept. 19, 1679 De landen van Cadiry, Panaraga etc. door Troenajaja weder beslagen file 2485, folio 688
Nov. 24, 1680 Den gouverneur van Cadiry stelt sig tegens den Sousouhounangh file 2487, folio 1459