Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Goedoegoedoe. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 11, 1678 Twee Batavise Balyers vertrocken in haar geselschap te lande aan Goedoegoedoe, om nochmaels de pardonbrief aan te Balyers hun aldaar onthoudende over te brengen file 2483, folio 912
Oct. 26, 1678 De Balyers van Goedoegoedoe affgesonden over lant weder terugh gecomen file 2483, folio 953
Nov. 12, 1678 Translaat briefje door de hoofden der Balyers tot Goedoegoedoe aen den lieutenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2483, folio 1026
Nov. 19, 1678 Schrijven na capitein Willem Hartsinck op Tanjongpoura en Goedoegoedoe met twee vaartuygen met provisiën file 2483, folio 1064
Nov. 24, 1678 Schrijven te lande van Tanjongpoura van capitein Willem Hartsinck uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1087
Nov. 26, 1678 De Balyers van Goedoegoedoe gecomen keeren weder nae huys met schrijven van den capiteyn Hartsinck file 2483, folio 1091-1093
Nov. 27, 1678 Per seker sergeant der Balyers schrijven van de capiteinen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe en van Tanjongpoura mede file 2483, folio 1097-1098
Nov. 28, 1678 Item van den capiteinen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1102-1103
Nov. 29, 1678 Resolutie om geen nieuwe alteratie onder de Javanen te veroorsacken de militie noch eenige dagen onder capitein Hartsinck op Goedoegoedoe te laten continueren file 2483, folio 1109
Dec. 7, 1678 Per eenige soldaten over landt schrijven van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1148-1149
Dec. 11, 1678 En van den capiteynen Hartsinck en Joncker uyt Goedoegoedoe file 2483, folio 1158-1159
Dec. 20, 1678 De capiteynen Hartsinck en Joncker over Tanjongpoura van Goedoegoedoe te lande terugge file 2483, folio 1181-1182
Jan. 7, 1679 Drie Balyers over lant van Goedoegoedoe met tijdinge wegens het innemen van Pagadin door ’s compagnies Balyers en Javanen file 2484, folio 11
Dec. 21, 1679 Beraatslaginge van hem met de hooffden der Balyers op Goedoegoedoe file 2485, folio 943
May 7, 1680 Klagten over den Tommagon Natta Jouda tot Goedoegoedoe file 2486, folio 491
Oct. 8, 1680 Translaat brieffje van den Tommagon Natta Jouda uyt Goedoegoedoe file 2487, folio 1271
Jan. 24, 1681 Resolutie wegens de Goedoegoedoese Balyers file 2488, folio 93
Jan. 31, 1681 De Goedoegoedoese Balyers gaan na huys nevens eenige onser Balyse officieren per inlants vaartuygh file 2488, folio 115
Feb. 24, 1681 Een vaertuygh met eenige Balyse hoofden van Goedoegoedoe over Tanjongpoura met een briefje van den vaandrigh Jan Bervelt file 2488, folio 271-272
March 8, 1681 Eenige onser Balyers met Wangsa Naya en Surantacka van Goedoegoedoe hier terugge file 2488, folio 307