Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Ziam. We found 102 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1684 De schepen Macasser en Poulerun naar Ziam met den oppercoopman Joannes Keyts ende een missive[330] aan het opperhoofd, Aarnout Faa file 2497, folio 1046-1047
Oct. 19, 1684 Item briefje[378] van Ziam Lenckes geschreven aan Zijn Edelheyt file 2497, folio 1151-1153
Dec. 22, 1684 Twee vaders Jesuiten[467] daarmede na Ziam gedestineert file 2497, folio 1420-1421
Jan. 12, 1685 Briefje[4] van de heer Nicolaas Schagen tot Malacca per borger vaartuygh met verscheyde bijlagen daaronder drie briefiens[5] van onse opperhoofden in Ziam file 2498, folio 31
Jan. 12, 1685 Nieuws uyt Ziam file 2498, folio 31-33
Feb. 16, 1685 ’t Jagt Poulerun uyt Ziam sonder brieven of factura file 2498, folio 118-119
Feb. 16, 1685 En per een Chineese jonck in Ziam gearriveert file 2498, folio 120
March 2, 1685 Samuel Baron met een last barcq uyt Toncquin na Ziam gestevent file 2498, folio 162-163
March 3, 1685 ’t Engels scheepje de Prospect uyt Ziam door den coning van Bantam afgewesen, zijnde alhier verscheenen file 2498, folio 166
March 6, 1685 Arrivement van ’t schip Macasser uyt Ziam file 2498, folio 183
March 9, 1685 Inhalinge van de brief des conings van Ziam en de Ligoor file 2498, folio 185-186
March 9, 1685 Translaat missive[76] des conings van Ziam file 2498, folio 186-190
April 6, 1685 De premie van een erreur in de Ziamse boeken groot f. 7290 aan den visitateur toegelegt file 2498, folio 269
April 11, 1685 Schepen na Japan over Ziam en na Bengale aangelegt file 2498, folio 278
May 2, 1685 ’t Schip de Maas over Ziam na Japan file 2498, folio 368
May 2, 1685 Coopmanschappen voor Ziam en Japan file 2498, folio 368-369
July 18, 1685 Vertrek van een Engels vrij scheepje na Ziam file 2498, folio 551
Aug. 13, 1685 ’t Schip den Hollandsen Thuyn na Ziam file 2499, folio 676
Aug. 15, 1685 Resolutie wegens ’t aanleggen van ’t jagt Poulorun na Ziam file 2499, folio 689
Aug. 26, 1685 De Fransen scheepen l’Oyseaux en le Maligne na Ziam file 2499, folio 733