Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1684 Ende een missive[328] van Haar Edelens aan de drie princen gebroeders tot Cheribon file 2497, folio 1032-1036
Sept. 7, 1684 Berigt schrift[329] wegens ’t district van de Indramayoese en Craoangse landen file 2497, folio 1036-1046
Sept. 7, 1684 De schepen Macasser en Poulerun naar Ziam met den oppercoopman Joannes Keyts ende een missive[330] aan het opperhoofd, Aarnout Faa file 2497, folio 1046-1047
Sept. 7, 1684 Item[331] den resident Juriaen Heere tot Ligoor file 2497, folio 1047
Sept. 7, 1684 Ende een carga tot f. 117498 file 2497, folio 1047-1048
Sept. 7, 1684 Missive[332] van Haar Edelens aan den Coning van Siam file 2497, folio 1048-1052
Sept. 7, 1684 Item[333] den Oya Berquelangh in Siam file 2497, folio 1052-1058
Sept. 7, 1684 En aan den Viceroy tot Ligoor[334] file 2497, folio 1059-1060
Sept. 7, 1684 Doodvonnisse geapprobeert tegens den soldaat Jurgen Steyn van Breslau om over manslagh aan zijn medesoldaet Jacob Jansen van Haarlem onthooft te werden file 2497, folio 1060
Sept. 8, 1684 De 200 militairen voor Ceylon en Mallabaar naar boort file 2497, folio 1060
Sept. 8, 1684 ’t Jagtje Palleacatta na Bantam met een missive[335] aan den commandeur Willem Hartsinck file 2497, folio 1061
Sept. 8, 1684 Den ondercoopman Cornelis Cuyk van Mierop tot facteurhouder file 2497, folio 1061
Sept. 8, 1684 En den boekhouder Constantijn Nobel tot cleyn winckelier alhier aangestelt file 2497, folio 1061
Sept. 8, 1684 Resolutie wegens verscheyde zaacken file 2497, folio 1061
Sept. 10, 1684 Schrijven[336] na Bantam aan den commandeur Willem Hartsinck per Inlants vaartuyg file 2497, folio 1062
Sept. 12, 1684 Schrijven[337] na Tanjongpoura aan den vaandrigh Willem Kuffelaer per den ondercoopman Samuel Marchiant met compagnies gontingh file 2497, folio 1062-1063
Sept. 12, 1684 Briefje[338] aan den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam per den capitein Jochum Michielsz. met een pantchiallang file 2497, folio 1063
Sept. 12, 1684 Verclaringe[339] van drie Mardijkers tot Bantam gedaan wegens den gepleegden moetwil van eenige Bantamse zeerovers in de rivier Passilian file 2497, folio 1063-1067
Sept. 12, 1684 Den priester Cheegh met zijn familie na Ceylon in verseeckeringe te senden file 2497, folio 1067
Sept. 12, 1684 Den coopman guarnisoen boekhouder Joan Thourman van 50 tot 65 guldens ’s maants verbetert voor 3 jaar file 2497, folio 1067