Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Zouratta. We found 51 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1670 Arriveert hier een borgers jacht de Fortuyn van Mocha over Zouratta en Cochin (met schrijvens en tijdingh) file 2473, folio 13
May 12, 1680 Nieuws daermede uyt Zouratta file 2486, folio 535
May 12, 1680 Den oppercoopman en secunde d’Ed. Joan Kel neemt de Zouratze directie provisioneel op zig tot nader ordre file 2486, folio 535
May 26, 1682 Novos uyt Zouratta file 2492, folio 1110-1111
Oct. 1, 1682 Vertrek van het Engels scheepje de Advis naar Zouratta van Batavia file 2494, folio 1972
Oct. 17, 1687 De fluyt Adrichem naar Zouratta file 2502, folio 814
Nov. 4, 1687 200 Lasten taruw uyt Zouratta en 100 doos uyt Persia te vorderen file 2502, folio 844
Nov. 26, 1687 Item brieven voor Bengale, Cormandel, Zeylon, Mallabaar, Zouratta en Persia om van Malacca per de in desen geciteerde schepen na de gemelte comptoiren voor te gaan file 2502, folio 916-917
Aug. 26, 1689 Missive[486] voor den directeur en raad in Zouratta file 2505, folio 597
June 16, 1693 Den commandeur Paulus Huntum aangestelt tot hoofd over de schepen nae Persia, Zouratta aangeleght file 2511, folio 523
Aug. 1, 1693 Voorstellinge van den commandeur Paulus Huntum als gesaghebber over de scheepen na Persia en Zouratta gedestineert file 2511, folio 639
Oct. 27, 1694 Den fiscael Pieter van Helsdingen in Zouratta te constringeeren tot sodanigen voldoeningh als in den text file 2513, folio 706-707
Oct. 27, 1694 Eenige ordres ten behouve der Zouratse commissie file 2513, folio 707
Nov. 23, 1694 Nevens verschijde Zouratse papieren[339], aldaer te lande aengekomen file 2513, folio 780
Nov. 23, 1694 Zijnde bij die van Zouratta gesien, dat de zuyvere winsten aldaer in ’t jongste jaer f. 921737:14:3 hadden komen te bedragen file 2513, folio 780-781
May 10, 1696 Met de nevensgemelte brieven van daer, alsoock uyt Persia en Zouratta file 2515, folio 342
Nov. 5, 1696 ’t Jagtje de Fortuyn comt uyt Zouratta file 2516, folio 882
June 17, 1698 Clagten over de regeringe der Mooren in Zouratta file 2518, folio 372-373
Sept. 19, 1704 ’t Engels schip de Geluckige Uur naar Zouratta file 2525, folio 582
July 7, 1705 Verschijninge van de jagten ’t Huys te Haan en de Pool uyt Zouratta te deser rheede file 2527, folio 603