Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Mazulipatnam. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 27, 1683 ’t Schip ’t Eyland Mauritius van Cormandel; met een missive[474] van den raad in Bengale; item[475] van de heer directeur Jacques du Bucquoy in Souratta, alsmede[476] van d’operhoofden tot Mazulipatnam file 2495, folio 913-914
Sept. 27, 1683 Nieuws van Mazulipatnam file 2495, folio 916-918
March 20, 1704 Aankomste van ’t jagtje de Bije te deser rheede van Mazulipatnam file 2525, folio 151
March 20, 1704 Nevens een briev van den g’eligeerden gouverneur van Cormandel Joannes van Steelant en raad tot Mazulipatnam file 2525, folio 152
Dec. 2, 1706 Verscheyninge van ’t schip de Drie Croonen van Mazulipatnam met een missive van ’t opperhooft Hendrik van Outshoorn file 2529, folio 610
Dec. 4, 1707 Verschijning van Concordia met een brief van Mazulipatnam file 2531, folio 860-862
Nov. 5, 1708 Reynenburg van Cormandel met het Mazulipatnams opperhooft Hendrik van Oudshoorn van Zomerelt file 2532, folio 690
Nov. 20, 1709 Carthago van Cormandel met brieven van Mazulipatnam en Souratta file 2533, folio 649
Nov. 18, 1711 Kiefhoek, Westhoven, en IJsselmonde van Cormandel met het afgegane Mazulipatnams opperhooft Hendrik Grousius file 2536, folio 957-958
Oct. 21, 1712 Westhoven van Mazulipatnam met brieven van de bedientens aldaar als van den ambassadeur Joan Josua Ketelaar aan ’t hof den Mogolsen keyser file 2537, folio 685-686
Oct. 27, 1714 ’t Huys ter Lede van Mazulipatnam file 2541, folio 1144
Jan. 10, 1720 Sleewijk van Mazulipatnam met een brief van daar en een van Nagapatnam file 2550, folio 22-23
June 30, 1723 Tot Mazulipatnam had den Serhasheer desselfs bestier overgesonden aan den Duan Govindaram en selfs na Golconda getogen ter bekleeding van het ampt van Duan file 2555, folio 230
Nov. 27, 1726 Ontfang van een origineele missive van Mazulipatnam en een briefje van Bimilipatnam per den boekhouder van ’t schip Nederhoven file 2560, folio 998-999
Oct. 30, 1728 Thienhoven van Cormandel met twee brieven van de Mazuli- en Bimilipatnamse bedientens file 2561, folio 621
Nov. 18, 1728 Het jagt den Arend van Cormandel met twee briefjes van de Mazuli- en Bimilipatnamse bedientens file 2561, folio 673
May 26, 1731 Vertrek van het schip de Buys over Nagapatnam na Mazuli- en Bimilipatnam file 2565, folio 396-397
Nov. 23, 1740 Lading van Mazulipatnam file 2571, folio 868
Feb. 7, 1743 Contenue van de eerste van Mazulipatnam file 2574, folio 109-110
Dec. 4, 1745 [Nieuwland van Mazulipatnam met schrijvens en lading f. 371901:8:--] file 2575, folio 310