Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nieuwland. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1686 De fluyt Nieuwland uyt Europa met 92 coppen file 2501, folio 1404
Aug. 26, 1687 De retourfluyten Nieuwland en Hobré na Bengale, missive aan den principaal gesaghebbebr Pieter Willeboorts en Raad file 2502, folio 636
Dec. 29, 1689 De fluyt Nieuwland uyt Europa over Cabo de Goede Hoop voor reeckening der camer Amsterdam met 101 coppen file 2505, folio 955-956
Feb. 3, 1690 De consumptie van de fluyt Nieuwland geapprobeert en aen de opperhoofden de halve premie toegelegt file 2506, folio 43
Feb. 7, 1694 Vertrek der retourschepen Nigtevegt, Nieuwland, Itershem en d’Agatha file 2512, folio 99
May 4, 1697 ’t Schip ’t Huys te Duynen en de fluyt Nieuwland over Siam na Japan file 2517, folio 341
June 28, 1698 Arrivement van de fluyt Nieuwland van Chormandel met een missive van de heer Laurens Pit en den raad tot Nagapatnam en een ditto van den independent fiscaal Cornelis Joan Simonse file 2518, folio 396
July 11, 1698 De fluyten Voorschoten, Nieuwland en Spierdijk aangelegd tot de besendinge desen jares van Ceylon nae ’t vaderland file 2518, folio 441
Aug. 14, 1698 De fluyt Nieuwland vertrekt na Bengale om vandaar over Ceylon na ’t vaderland gesonden te werden file 2518, folio 494
Feb. 25, 1735 Den boekhouder van het schip Nieuwland met schrijvens uyt Nederland en van de Caab file 2567, folio 81
March 22, 1735 Goudriaan en Coxhorn na Nederland en Nieuwland na Samarang file 2567, folio 203
April 22, 1735 Een briefken aan de Samarangse dan wel aan de overheeden van het schip Nieuwland afgevaardigt file 2567, folio 277
May 7, 1735 Het schip Nieuwland met schrijvens van Samarang file 2567, folio 321
Nov. 25, 1735 ’t Schip Nieuwland van Cormandel met schrijvens van Nagapatnam, Porto Novo en Paliacatta file 2567, folio 910
June 12, 1739 De boekhouders van de uytkomende scheepen Nieuwland en Rustenwerk brengen aan de wal vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 342
June 14, 1739 Arrivement te deser rheede van de scheepen Nieuwland en Rustenwerk file 2570, folio 343
June 14, 1739 Kort recit der reyse van het schip Nieuwland file 2570, folio 343
June 14, 1739 Lading van ’t schip Nieuwland file 2570, folio 345-346
Oct. 20, 1739 Vertrek na Mocha van ’t schip Nieuwland met de in textu gemelte commissianten file 2570, folio 695
April 28, 1741 ’t Schip Nieuwland met de Mochase commissianten alhier gearriveert file 2572, folio 207