Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 26, 1687 Arrivement van ’t France coningsschip de L’Oiseau file 2502, folio 636
Aug. 26, 1687 Consent van Zijn Edelheyt aan de officieren van dat schip om hare sieken aan land te mogen refraischeren en sig van brandhout versien file 2502, folio 636
Aug. 26, 1687 De retourfluyten Nieuwland en Hobré na Bengale, missive aan den principaal gesaghebbebr Pieter Willeboorts en Raad file 2502, folio 636
Aug. 26, 1687 Generale ditto van Haar Edelens tot Batavia na de gouvernementen directiën, commandementen en mindere comptoiren van Indiën file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 ’t Geladene in die 2 retourschepen van Bengale file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 De patchiallang de Stompneus na Bantam met een briefje van Haar Edelens aan den Edelen Joannes Leeuwenzoon en raad file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 Ordre om bij verschijning van meer vreemde schepen tot Bantam opgevolg te werden file 2502, folio 637-638
Aug. 26, 1687 ’t Doodvonnis tegen Claas Pietersz. van Hilversum geapprobeert file 2502, folio 638
Aug. 26, 1687 En soomede tegens Erasmus van Bengale file 2502, folio 638
Aug. 26, 1687 Sekere opgebragte meyden van den Balyers Wangsanaya tot ’s Compagnies lijfeygenen aan te nemen file 2502, folio 638
Aug. 26, 1687 En die taxatie penningen te verdelen onder de officieren haar opgebragt hebbende file 2502, folio 638
Aug. 27, 1687 Per ’t vaartuyg van de Chinees Ontwako van Macassar met een briefje van de heer president Willem Hartsinck en raad file 2502, folio 639
Aug. 29, 1687 De pantchiallang de Stompneus van Bantam met een briefje van onse gesaghebber en raad aldaar file 2502, folio 639
Aug. 29, 1687 3 Francen coningsschepen L’Galjard, La Loire en Le Dromedaire de rede van Bantam gepasseert file 2502, folio 639-640
Aug. 29, 1687 Den coninck besoekt de onse binne Speelwijk file 2502, folio 640
Aug. 29, 1687 Translaat france cartebelletie door den capitain Du Quesne aan den Edelen Joannes Leeuwenzon geschreven file 2502, folio 640-641
Aug. 29, 1687 Item door denselven aan den commandant De Vandricourt file 2502, folio 641-644
Aug. 29, 1687 Ditto van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den Edelen Joannes Leeuwenzon tot Bantam file 2502, folio 644-645
Aug. 29, 1687 Translaat brief van voornoemde commandeur De Vandricourt aan den capitein van ’t schip Le Normande file 2502, folio 645
Aug. 29, 1687 Drie translaat Javaanse brieven door Pangeran Diepaningrat tot Lampon aan den Sultan tot Bantam file 2502, folio 645-653