Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 12, 1739 De boekhouders van de uytkomende scheepen Nieuwland en Rustenwerk brengen aan de wal vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 342
June 13, 1739 Een advisbriefken van het uytkomende schip Rijgersdaal ontfangen file 2570, folio 342-343
June 14, 1739 Arrivement te deser rheede van de scheepen Nieuwland en Rustenwerk file 2570, folio 343
June 14, 1739 Kort recit der reyse van het schip Nieuwland file 2570, folio 343
June 14, 1739 Bemanning van dien bodem file 2570, folio 344
June 14, 1739 Verhaal der reyse van het schip Rustenwerk file 2570, folio 344
June 14, 1739 Bemanning van dien bodem file 2570, folio 344
June 14, 1739 Lading van ’t schip Nieuwland file 2570, folio 345-346
June 14, 1739 Montant van dien file 2570, folio 346
June 14, 1739 Lading van ’t schip Rustenwerk file 2570, folio 346-348
June 14, 1739 Dies montant file 2570, folio 348
June 14, 1739 Arrivement te deser rheede van het van Ceylon komende schip ’t Huys te Rijnsburg file 2570, folio 348
June 14, 1739 Notitie van dies medegebragte lading file 2570, folio 348
June 14, 1739 En dies bedragen file 2570, folio 348
June 15, 1739 De supercarga’s in den Chinasen handel met de scheepsoverheden ontfangen ’s Compagnies papieren en erlangen hun afscheyd file 2570, folio 349
June 16, 1739 Twee compagnies scheepen, de scheepen Langewijk en ’t Huys ten Eult, verlaten deser rheede en vertrecken na China file 2570, folio 349
June 16, 1739 Medenemende een brief aan de Quitangse regenten file 2570, folio 349-350
June 16, 1739 Lading van het schip ’t Huys ten Eult file 2570, folio 350
June 16, 1739 Dies bedragen file 2570, folio 350
June 16, 1739 Lading van ’t schip Langewijk file 2570, folio 351