Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Westbroeck. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 17, 1682 Het fluytie Westbroeck uyt ons vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 56 coppen file 2493, folio 1893-1894
Nov. 2, 1682 Het fluytje Westbroeck naar Bantam met een briefje aan d’Hr. mayor Saint Martin file 2494, folio 2166
Nov. 5, 1682 Item de jagjes Schielant en Westbroeck file 2494, folio 2180
Dec. 20, 1682 De fluyt Westbroeck van Chirrebon en Tegal met een briefje van de Tagaalse residenten file 2494, folio 2422
Jan. 15, 1683 De halve premie voor gedaene uytreyse in 6 maanden en 21 dagen aen d’opperhoofden van ’t jagtje Westbroeck g’accordeert file 2495, folio 67-68
Oct. 4, 1683 Edogh de Amsterdamse cas met papieren, uyt ’t Westbroeck in ’t Westeramstel overgescheept file 2495, folio 930
Dec. 26, 1683 De retourfluyten ’t Huys te Spijck, Stavenisse, Adrichem, en Westbroeck nae ’t vaderlandt over de Caap en 2 over Mauritius alle onder den coopman Steven Schorer met een carga van retouren tot f. 602601:5:13 file 2495, folio 1156-1159
May 18, 1686 ’t Fluytje Westbroeck uyt Bengale met brieven[117] van de heer commissaris Hendrick van Rheede file 2500, folio 683
May 18, 1686 Ladinge van Westbroeck file 2500, folio 684
May 12, 1687 De fluyt scheepje Emmenes en Westbroeck uyt Hoosieuw hun medegebragte cargasoen file 2502, folio 297
Feb. 2, 1696 Arrivement van de fluyt Westbroeck uyt Bengale met het duplicaet schrijven uyt de directie ende de vloot aldaer file 2515, folio 73
April 29, 1696 De fluyten Adrichem en de Civetkat mitsgaders ’t jagtje Westbroeck retourneren van Java’s Oostcust file 2515, folio 314
June 14, 1696 De fluyt Westbroeck vertreckt om houtwercken nae Rembang over Sirebon, Tagal en Japara met schrijvens aan den gesaghebber en raad ter laastgemelte plaatse ende aan den resident Christiaan Crijger en raad tot Sirrebon file 2516, folio 447
June 14, 1696 Item van de benodigtheden voor ’t comptoir Sirrebon in gemelte bodem afgeladen file 2516, folio 448