Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 17, 1686 Verscheyde verclaringen rakende dien bodem file 2500, folio 651-682
May 18, 1686 Tracteringe van den Siamsen ambassadeur in den thuyn van Sijn Edelheyt file 2500, folio 682-683
May 18, 1686 ’t Fluytje Westbroeck uyt Bengale met brieven[117] van de heer commissaris Hendrick van Rheede file 2500, folio 683
May 18, 1686 De fluyt Strijen op de banken van Ingely in de rivier van Ganges verongelukt file 2500, folio 683-684
May 18, 1686 Ladinge van Westbroeck file 2500, folio 684
May 19, 1686 Briefje[118] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2500, folio 684-685
May 19, 1686 De fluyt Bovencaspel na Cheribon om hout file 2500, folio 685
May 19, 1686 Met een briefje[119] aan den resident file 2500, folio 685
May 21, 1686 De fluyt Montfoort na Indermayoe file 2500, folio 686
May 21, 1686 En de hoecker de Wagthont na Toncquin aangelegt file 2500, folio 686
May 21, 1686 Aan Pangiran Wieragoena 125 Spaanse realen te vereeren file 2500, folio 686
May 21, 1686 En den Edelen Hendrik van Buytenhem van Bantam te laten opcomen file 2500, folio 686
May 21, 1686 Resolutie wegen ’t Ambonse erff buyten de Uytregtse poort file 2500, folio 686
May 21, 1686 De vrije vaart na en van de westcust bij provisie onder de ordinaire tollen tot Padang toe te laten voortgaan file 2500, folio 687
May 22, 1686 Brieffje[120] van Samarang per pantchiallang file 2500, folio 687
May 22, 1686 Desselffs inhout file 2500, folio 687-688
May 22, 1686 De fluyt Montfoort na Cheribon om hout file 2500, folio 688
May 22, 1686 Met schrijvens[121] aan den resident file 2500, folio 688-689
May 22, 1686 ’t Portugees scheepje Monserrate na Maccao file 2500, folio 689
May 22, 1686 Met een brieffje[122] van Haar Edelens aan den Senaat file 2500, folio 689-692