Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Samson. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 15, 1678 De fluyt Westervelt en Samson uyt Arracan met den coopman Jacob van der Plancken file 2482, folio 213-214
July 23, 1678 De bodems Samson, Voorhout en Vliegende Swaan mitsgaders de chialoup de Neptunus vooraf met een compagnie Nederlands militairen en partije Javanen na Japara nevens een [compagnie] Maleyer en Baliërs met haar [eygen] vaartuygen file 2482, folio 588
Sept. 16, 1678 Het jacht de Samson van Japara over Damacq en Samarang van Tegal file 2483, folio 783-784
Jan. 28, 1679 De jagten Experiment en Samson over Bouton na Ternaten met schrijven aen den gouverneur Robbertus Padbrugge en aen de Coningen van Ternaten, Tidore en Batchian file 2484, folio 56
April 24, 1683 De Engelse scheepen Resolution, Nathaniel en Samson van Portonovo na Engeland file 2495, folio 405
Aug. 18, 1694 Aancomste van de Engelse retourschepen Samson en Samuel aan de Caap file 2513, folio 590
Sept. 18, 1709 De scheepen Samson en ’t Huys te Bijweg over Ceylon na Zouratta file 2533, folio 496
Sept. 18, 1709 ’t Geladene in Samson file 2533, folio 496-497
May 5, 1710 Papieren van Souratta uyt de Straat van de scheepen Samson en Haringthuyn hier aangebragt file 2534, folio 225
May 6, 1710 Ladingen van Samson en Haringthuyn bovengemelt file 2534, folio 227-229
May 16, 1710 Samson na Japan aangelegd file 2534, folio 261
June 28, 1710 Vertreck van de scheepen Samson en Bon na Japan met het g’eligeerd opperhoofd Nicolaas Joan van Hoorn en de secunde Cornelis Lardijn file 2534, folio 340
June 28, 1710 Lading van ’t schip Samson file 2534, folio 340-341
Sept. 19, 1710 Dispositie over de Japanse schepen Samson en Niederhoven file 2534, folio 529
Jan. 2, 1711 Samson en Nederhoven uyt Japan tot Malacca aengekomen file 2535, folio 3
Aug. 9, 1711 Papieren uyt het vaderland en van Cabo de Goede Hoop van het schip Coning Carel; item van Ceylon, Persia, en Mocha van het schip Samson uyt de Straat ontfangen file 2536, folio 612
Aug. 13, 1711 Aengebragte lading per Samson van het eyland Ceylon file 2536, folio 631
July 31, 1713 Arrivement van de schepen Samson en Gamron uyt ’t vaderland met 416 coppen file 2539, folio 635-637
July 31, 1713 Lading van ’t schip Samson file 2539, folio 637-639
July 20, 1715 Drie briefjes van de vaderlandse scheepen Noorderquartier, Samson en Meyenburg uyt de Straat Zunda file 2542, folio 621