Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schuytwijk. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 22, 1726 Ontfang van een origineele generale missive van de Heeren 17en nevens twee briefjes van de Camer Middelburg en twee gemeene en een aparte missive van de Caabse bedientens per de boekhouders van den scheepen den Adelaar en Schuytwijk file 2559, folio 330-331
April 24, 1726 De schepen Schuytwijk en den Adelaar uyt het vaderland met 283 koppen file 2559, folio 337-339
June 21, 1726 De scheepen Strijkebolle, ’t Land van Beloften en Schuytwijk naar Bengale file 2560, folio 549
June 22, 1726 De scheepen Strijkebolle, ’t Land van Belofte en Schuytwijk hervatten hunne voyagie naar Bengale met een nader en secreet briefje aan ’s Compagnies bedientens file 2560, folio 554-555
Sept. 6, 1729 Den boekhouder van Schuytwijk aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2562, folio 629-630
Sept. 12, 1729 Het schip Schuytwijk uyt het vaderland ter rheede met 129 koppen file 2563, folio 651
Oct. 16, 1729 Het schip Schuytwijk ten afhaal van rijs na Cheribon file 2563, folio 762
Nov. 12, 1729 Item een missive van Cheribon per roeyschuyt van het schip Schuytwijk overgebragt file 2563, folio 827-828
March 31, 1730 De patchiallang de Snip uyt de Straat Sunda terug met een brief van de overheden van Schuytwijk file 2564, folio 257
May 27, 1732 De scheepen Heynkensand, Schuytwijk en Haamstede in het gesigt komende uyt het vaderland file 2566, folio 296
May 28, 1732 Haamstede, het Duyfje, Heykensand en Schuytwijk op de rheede file 2566, folio 306
Aug. 4, 1732 Oostrust, Wickenburg en Schuytwijk na Ceylon file 2566, folio 556-557
Jan. 31, 1737 Arrivement van de schepen Rijgersbroek en Schuytwijk uyt Nederland file 2568, folio 70
May 2, 1737 Schuytwijk van Samarang gearriveert file 2568, folio 583-584
May 30, 1737 Schuytwijk over Gale na Bengale en ’t Land van Beloften over Cheribon na Tagal vertrocken file 2568, folio 634
April 11, 1738 Aankomst van het schip Schuytwijk uyt Bengale met schrijvens van die ministers file 2569, folio 147
Aug. 16, 1738 Lading van het schip Schuytwijk file 2569, folio 414-415
April 20, 1739 Den boekhouder van het schip Schuytwijk komt aan de wal met Bengaalse papieren file 2570, folio 260-261
April 22, 1739 ’t Schip Schuytwijk uyt Bengale te deser rheede gearriveert file 2570, folio 261
July 26, 1739 De scheepen Coxhorn en Schuytwijk vertrecken na Bengale met schrijvens file 2570, folio 483