Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Canton. We found 169 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 6, 1659 Deser jare andermalen besendinge naer Canton te doen door 2 bodems file 2460, folio 196
June 27, 1659 Meliskercke en den Geelmuyden seylen naer Canton file 2460, folio 216
July 24, 1668 Het Wapen van Vlissingen en de Bock naer Canton vertrocken file 2471, folio 256-257
Dec. 20, 1668 Missive van Cantonse opperhoofden file 2471, folio 459
May 7, 1669 Het Wapen van Vlissingen van Canton file 2472, folio 212-213
May 12, 1669 De Bock van Canton file 2472, folio 214
Nov. 25, 1675 [Het derde borger scheepje, den Batavisen Coopman, door de Coxinse Chinesen in de rivier van Canton met den gewoonen sluykhandel] file 2479, folio 900
Feb. 14, 1676 Item eene van de soone van de Conink Singlamong uyt Canton met een jonk gekomen file 2480, folio 47-48
June 8, 1676 De Zijp nae Canton met d’Hr. Hendrik Ysbrandts file 2480, folio 188-189
June 11, 1676 Het hoeker de Brantgans naar Canton file 2480, folio 198-199
July 2, 1676 Den nachoda van ’t Cantonse coninckx jonk den toll van sijn affvoerende goederen geremitteert file 2480, folio 229
July 4, 1676 Briefje aan den coopman Hendrik Isbrants in Canton per Chineese jonk file 2480, folio 229
Nov. 26, 1676 Een borger scheepie uyt Canton met schrijven van den coopman Hendrick Ysbrant file 2480, folio 451
Nov. 26, 1676 Canton mede van de Tartarische tot de Chineese regeringe overgegaen en verdere novos van daar file 2480, folio 451-452
Dec. 15, 1676 Schrijven van den coopman Hendrik Isbrantsz uyt Canton per borger scheepje file 2480, folio 481
Jan. 5, 1677 Mondelinge tijdingh van Canton dat Hochsieuw in China weder aen de Tartarise zijde was overgegaen file 2481, folio 6
Jan. 8, 1677 Schrijven van den coopman Hendrick Ysbrants uyt Canton per borger jacht file 2481, folio 10
Jan. 13, 1677 Het jacht de Zijp met den coopman Hendrick Ysbrants uyt Canton file 2481, folio 19-20
Jan. 13, 1677 Drie brieven daer met van de Cantonse regenten ontfangen file 2481, folio 20-22
Feb. 18, 1678 Briefje der Cantonse onderconing aen Sijn Edele overgelevert file 2482, folio 101