Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Siassem. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 8, 1681 En oock den Angabey Carta Jouda regent van Siassem om sijn volcq op te soecken file 2489, folio 434-435
Dec. 24, 1686 Translaat briefje voor Keey Aria Wiera Saba tot Siassem aan Haar Edelens file 2501, folio 1435-1436
Jan. 25, 1687 Briefje van Angabey Carta Jouda uyt Siassem file 2502, folio 37-38
March 7, 1687 Translaat Javaanse ola[370] door verscheyde ombuls uyt Siassem aan Zijn Edelheyt de heer gouverneur generaal geschreven file 2502, folio 154-155
March 7, 1687 Translaat brief[371] van Angabey Carta Jouda uyt Siassem aan gemelte Edelheyt file 2502, folio 155-157
Nov. 24, 1689 Translaat Maleytse brieff door Angabey Carta Jouda van Siassem aen haar Hoog Edelens tot Batavia file 2505, folio 915-916
April 19, 1692 Een afgesondene van Siassem met het afgecapte hooft van eenen Touwan Wangsa ‘die sig in ’t gehugt van Sokkasary voor een gesant van den Sousouhounangh uytgegeven hadde’ file 2508, folio 284
April 25, 1692 Vertreck van de afgesondene van Carta Juda tot Siassem met een briefje[50] aan zijn meester file 2508, folio 294
Sept. 13, 1692 Met een briefje[196] aan de gesamentlijke ombols aldaer en een ditto[197] aan den regent tot Siassem Carta Jouda file 2509, folio 627
Sept. 13, 1692 Idem van ’t briefje aan den regent van Siassem den Angabey Carta Jouda file 2509, folio 629
July 27, 1693 Berigt wegens de overgelopene Javanen tusschen Siassem en Craoangh file 2511, folio 620-621
Sept. 3, 1693 Meldende dat Cartajouda van Siassem en Wirasaba van Crawangh met malckanderen waren geaccordeert wegens de overlopers in elcks district file 2511, folio 723
Jan. 19, 1695 Aan sekere debituur van den Capiteyn der Chinesen alhier op ’t versoek van den crediteuren op Siassem een chialoup van 50 à 60 voeten lang te mogen timmeren file 2514, folio 72
Jan. 19, 1695 Insertie van den briefje van de Angebey Karta Jouda tot Siassem aan Haar Edeles geschreven file 2514, folio 72
Aug. 20, 1695 Ontfangen een Javaans briefje van den Angabey Carta Joeda tot Siassem file 2514, folio 556
July 2, 1696 Vertreck van de fluyten Croonenburgh en ’t Huys te Spijck om houtwercken nae Siassem file 2516, folio 505
Aug. 1, 1696 Insertie van ’t translaat van een Javaansch briefje van den Angabey Cartajoeda tot Siassem daermede ontfangen file 2516, folio 588
Aug. 3, 1696 Insertie van een briefje van dese regeringe aan den Angabey Carta Joeda tot Siassem per teruggaande briefdragers file 2516, folio 633-635
June 28, 1700 Advis briefje van ’t freguat de Hartloop dat tot Siassem nog Pamanoekan vooreerst gene houtwerken te krijgen zijn file 2520, folio 327
Feb. 24, 1701 Vertrek van den Javaans regent tot Pamanoekan met 2 briefjes, d’eene voor hem selfs en d’andere aen den regent tot Siassem dog van eenen inhout file 2521, folio 100-101