Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Stadwijk. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 7, 1722 Vaderlandse en Caabse papieren per een toornschuyt van ’t schip Stadwijk ontfangen file 2554, folio 253-254
April 15, 1722 Het schip Stadwijk van Amsterdam te deser rheede met 257 coppen file 2554, folio 266-267
July 31, 1722 Alsmede van Stadwijk file 2554, folio 544-545
June 3, 1724 Advys briefje van het schip Stadwijk file 2556, folio 242
June 6, 1724 Den boekhouder van Stadwijk voor Amsterdam per toornschuyt aan de wal med een vaderlandse en Caabse missive file 2556, folio 244
July 31, 1724 Depeche van de scheepen Stadwijk, Doornik, den Adelaar en Cornelia over Ceylon na ’t vaderland met de nevenstaande predicanten, 250 militairen, en brieven aan Ceylon, de Kust etc file 2556, folio 354-355
July 31, 1724 Lading van Stadwijk voor Ceylon en onderlaag voor ’t vaderland file 2556, folio 355-356
June 20, 1726 De boekhouder van de scheepen de Susanna en Stadwijk per kruyspatchiallang uyt de Straat Zunda aan de wal met nevenstaande brieven file 2560, folio 546-548
June 20, 1726 Ontfang van drie advis briefjes van de overheden der schip Stadwijk, Beekvliet en Clarabeek file 2560, folio 548
June 23, 1726 Arrivement van de schepen de Susanna en Stadwijk uyt het vaderland met 378 coppen file 2560, folio 556-559
Nov. 28, 1728 Een advisbriefje van Stadwijk per Inlands vaartuyg file 2561, folio 701
June 3, 1729 De schepen Stadwijk en Nieuwvliet met een briefje van Samarang file 2562, folio 351
Nov. 7, 1729 De vaderlandse en Caabse papieren met Stadwijk staande af te gaan getekent file 2563, folio 813-814
Nov. 7, 1729 Afscheydmaal voor den schipper van de retourschip Stadwijk file 2563, folio 816
Nov. 20, 1729 De boot de Bode uyt de Straat Sunda terug met mondeling rapport wegens het uytseylen van Stadwijk file 2563, folio 845
Feb. 29, 1732 Het schip Stadwijk voor reeckening van de Kamer Amsterdam uyt Nederland op de rheede file 2566, folio 129
June 6, 1732 Het schip Stadwijk na zuyder Cormandel file 2566, folio 348
Oct. 15, 1732 De papieren van Stadwijk komende van Cormandel per dies boekhouder bestelt file 2566, folio 699
Oct. 20, 1732 Stadwijk van Cormandel op de rheede file 2566, folio 714
Dec. 1, 1732 De retourschepen Stadwijk, ’t Hoff niet altijd Winter, Geertruyd, Meynberg, Westcapelle, Maria Adriana en Cornelia van hier onder zeyl file 2566, folio 814