Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Gaasperdam. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 20, 1686 De fluyt Gaasperdam uyt Persia file 2501, folio 1419
May 27, 1687 Aan de schippers van Coertgene en Gaasperdam met namen Jan Geleyn en Jan Bitters tegen malkanderen over te laten gaan file 2502, folio 335
Feb. 7, 1688 Arrivement van ’t jagt Gaasperdam uyt Toncquin file 2503, folio 60
April 27, 1688 ’t Jagt Gaasperdam naar Tonquin file 2503, folio 192
May 28, 1688 ’t Jagt Gaasperdam naar Toncquin medenemende een missive[272] van Haar Edelens aan den resident Joannes Sibens en raad aldaar file 2503, folio 229-230
Dec. 21, 1691 Ontfang der Toncquinse papieren[333] per ’t jagt Gaasperdam van daar herwaarts gebragt file 2507, folio 569
Dec. 26, 1691 Arrivement van ’t jagt Gaasperdam uyt Tonquin file 2507, folio 578
Jan. 4, 1692 Het jaght Gaasperdam aangelegt nae Ternaten om den nieuwen gouverneur Cornelis van der Duyn derwaarts over te voeren file 2508, folio 7
Feb. 11, 1692 Vertreck van de E. Cornelis van der Duyn voor gouverneur naer Ternaten met het jaght Gaasperdam file 2508, folio 83
Jan. 10, 1693 Vertreck van de jagtjes Gaasperdam en de Standvastigheyt, ’t eerste nae Cormandel en ’t andere over Ceylon na Mallabaer file 2510, folio 24
Jan. 26, 1693 De jagtjens Gaasperdam en de Standvastigheyt suckelen in de Straat file 2510, folio 106
June 30, 1693 Aankomste van Gaasperdam en Drakesteyn van Cormandel mede met verscheyde brieven file 2511, folio 555
July 7, 1693 Gaasperdam na Ceylon aangeleght file 2511, folio 590
Nov. 27, 1725 De boekhouder van Gaasperdam arriveert file 2558, folio 704
Dec. 1, 1725 [Gaasperdam arriveert uyt het vaderland voor de Camer Amsterdam] file 2558, folio 717-718
June 2, 1726 De scheepen Gaasperdam, de Herstelde Leeuw met Nederhoven naar Cormandel, en het Raadhuys van Vlissingen, Cats, Witsburg benevens het Huys te Vlotter direct, mitsgaders de scheepen Arentskerke en ’t Hoff Niet Altijd Winter over Sumatra’s Westcust naar Bengale file 2559, folio 495-496
Nov. 11, 1726 Ontfang van twee duplicaat Nagapatnamse brieven benevens een briefje van ’t Palleacattase opperhoofd per den boekhouder van ’t schip Gaasperdam file 2560, folio 945-946
Nov. 12, 1726 Arrivement van ’t schip Gaasperdam van Cormandel file 2560, folio 984
Aug. 17, 1728 Een advys briefje van ’t uytkomende schip Gaasperdam per Inlands vaartuyg file 2561, folio 438
Aug. 18, 1728 Ontfang van een brief over de Oostendenaars, een dito Amsterdam en 3 Caabse briefjes per den boekhouder van de scheepen Cornelia en Gaasperdam file 2561, folio 440-441