Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Tutucorijn. We found 67 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 26, 1680 Het schip China uyt Persia en Souratta over Mallabaar en Tutucorijn file 2487, folio 1064
July 26, 1680 Mitsgaders van den oppercoopman Thomas van Rhee tot Tutucorijn file 2487, folio 1064
June 5, 1681 Slegte bevindinge de peerlbanken tot Tutucorijn en Manaar file 2489, folio 635
Sept. 29, 1682 Nieuws van Tutucorijn file 2493, folio 1946-1947
June 1, 1683 ’t Schip Oostenburgh na Cormandel over Tutucorijn ende suyder comptoiren file 2495, folio 539
Sept. 12, 1683 Translaat briefje[450] van den Engelsen gouverneur en raad Willem Giffort tot Madras aen onse opperhoofden tot Tutucorijn geschreven file 2495, folio 892-893
Sept. 26, 1687 Briefje van den oppercoopman Jeremias van Vliet en raad tot Tutucorijn file 2502, folio 740
Sept. 26, 1687 ’t Cargasoen uyt het schip ’t Huys te Merwede van Souratta tot Tutucorijn in ’t jagt Hogergeest overgescheept monteert f. 111413:15:5 file 2502, folio 741-742
Aug. 22, 1688 ’t Fluytje Baren verschijnt van de Cabo over Mauritius op Tutucorijn file 2503, folio 366
Aug. 17, 1689 ’t Schip de Leck van Souratta over Tutucorijn file 2505, folio 543
Nov. 26, 1690 De paerlvisserij tot Tutucorijn heeft d’E. Comp. 67000 guldens voordeel toegebragt file 2506, folio 563
Nov. 26, 1690 Een contract[3] door de heer Adriaan van Rhede met den landtheer van Tutucorijn off Madura gemaekt file 2506, folio 563
May 16, 1694 Dog gecombineert tot Tutucorijn file 2512, folio 379
June 24, 1695 Depeche van de fluytscheepen Hobré en Emmenes over Tutucorijn na Bengale file 2514, folio 400
Sept. 2, 1695 In desselfs plaets aengestelt ’t opperhooft op Tutucorijn Alexander Bergaigne file 2514, folio 587
July 4, 1696 Depêsche van de fluyten Overrijp ende Waterman nae Ceylon ofte Tutucorijn file 2516, folio 509
July 19, 1696 Ordre wegens ’t employ der schepen van gemelte Paulus Huntum en onder den schipper Bruyn Jansz. soo uyt Souratta als van voor Goa tot Tutucorijn terugge gekomen file 2516, folio 555
May 7, 1697 En dat men wegens ’t pak Tutucorijnse chitsen door hem alhier besigt, sijn meester nader soude moeten spreeken file 2517, folio 362
May 11, 1697 Den rijxbestierder versoekt het pak Tutucorijnse chitsen onder den 7e deser vermelt, en 2 corgie zijde patholen file 2517, folio 365
April 21, 1698 Eenige stux lijwaten tot Tutucorijn van Javaans cattoene gaarn geweven ontfangen per voorsz. bodempje file 2518, folio 258