Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Zeelant. We found 61 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 2, 1659 Item het jacht Meliskercken van Zeelant file 2460, folio 190
July 23, 1675 ’t Schip Hendrik Maurits uyt het vaderlant voor Zeelant over de Caap file 2479, folio 548-550
March 15, 1680 Inladinge voor het schip het Huys te Merwee voor Zeelant file 2486, folio 271
Sept. 14, 1680 Advis brieffje van de opperhoofden van het schip Den Briel uyt het vaderlandt voor Zeelant in de Straat file 2487, folio 1198
Sept. 14, 1680 En voorts het schip Den Briel op de rheede van de camer Zeelant file 2487, folio 1198
Jan. 24, 1681 En de generale papieren met Sparrewoude voor de laatste besendinge te senden nevens de Geele Beer voor Zeelant en het eerste voor Amsterdam file 2488, folio 93-94
Feb. 21, 1681 Het jaght Zeyst uyt het vaderlant over Caap voor Zeelant file 2488, folio 265-266
Feb. 21, 1681 Brieven daermede der Heeren 17en van 20e juny 1680 uyt Zeelant file 2488, folio 266-267
June 22, 1681 De schepen Coevorden voor Amsterdam en Courtgene voor Zeelant aengelegt om over Ceylon te gaen file 2489, folio 771
Jan. 24, 1682 Het schip het Wapen van Tertholen uyt het vaderlant op de rheede over de Caap voor Zeelant met 280 zielen file 2491, folio 80-81
Jan. 24, 1682 Montura de cargo van de Tertholen van Zeelant f. 127781,- file 2491, folio 81-82
April 4, 1682 Het schip Zuydbeverlant uyt het vaderlant over de Caap voor de Camer Zeelant met 194 coppen file 2492, folio 771-773
April 4, 1682 En een carguasoen van f. 196292 voor Zeelant en f. 528 voor de camer Rotterdam file 2492, folio 773-774
July 31, 1682 Het schip Hendrik Maurits uyt ons vaderlant voor de camer Zeelant met 290 coppen file 2493, folio 1559-1560
Sept. 15, 1682 Het jagje Schiebroeck uyt ons vaderlant over de Caap voor Zeelant met 65 coppen file 2493, folio 1887
Oct. 27, 1682 Aan de opperhoofden van het fluytje Schielant de volle premie voor gedane uytreyse voor de camer Zeelant toegelegt file 2494, folio 2094
Dec. 7, 1682 De fluytje de Geele Beer uyt ons vaderlant over de Caap voor Zeelant met 88 coppen file 2494, folio 2289
June 12, 1683 Cargasoen daermede voor Zeelant ten bedrage van f. 159640 file 2495, folio 566
June 15, 1683 Welke bodem voor de Camer Zeelant geprojecteert was; item 3 schepen naer Palembang file 2495, folio 596
July 28, 1683 ’t Schip de Burg van Leyden uyt ons vaderlant over de Caap voor Zeelant met 288 coppen file 2495, folio 761