Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Europa. We found 107 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 12, 1672 De Franse fluyt de Europa van Ceylon over Malacca en Jamby file 2475, folio 556-557
Oct. 19, 1672 Dispositie over ’t aengehaelde Franse schip Europa en volck file 2475, folio 579
Oct. 21, 1672 d’Heeren Abraham Ardes en Robbert de Vicq aen de Franse fluyt de Europa te laten gaen om den pere intendent Maurice Haer Edelens genegentheyt te communiceeren file 2475, folio 592-593
Oct. 29, 1672 De E. fiscaal Cornelis Snoeck met de gecommitteerde uyt den agtbare Raed van Justitie aen de Europa te laten varen file 2475, folio 611
Oct. 31, 1672 Gecommitteerde naer het Franse schip de Europa file 2475, folio 614
Feb. 4, 1673 Het Wapen van der Veer, Alphen, Pijnacker, Stermeer, Europa en Papenburgh na het patria file 2476, folio 53
Oct. 16, 1673 Advys van de kamer Amsterdam van 27e january per het schip Europa aen de Caep gebracht file 2476, folio 555
Oct. 23, 1675 De Europa en Damiata van Chormandel file 2479, folio 809
July 30, 1678 Per Javaans vaertuygh schrijven van den resident Caef en de opperhoofden van het schip Europa uyt het vaderlandt in de Straat Sunda verscheenen file 2482, folio 625-626
Aug. 2, 1678 Het schip Europa over de Caap de Bonne Esperance uyt het vaderlant file 2482, folio 646-647
Sept. 17, 1678 De schepen Europa, de Briel en Ceylon na Ceylon en Mallabaar file 2483, folio 786
Nov. 30, 1678 Het schip Europa van Ceylon met schrijven van den heer gouverneur en raet en oocq van den directeur in Persia file 2483, folio 1117
March 28, 1679 De schepen Europa en Ternaten voor het patria te onderlagen file 2484, folio 186
May 3, 1679 De schepen Europa en Ternaten over Triconmale en Nagapatnam na Chormandel file 2484, folio 262-263
Sept. 7, 1679 Het schip Europa direct van Chormandel met schrijven uyt Paleacatta, Nagapatnam, Cochin, Souratta en Persia file 2485, folio 649-650
Sept. 7, 1679 Ladinge van het schip Europa file 2485, folio 650
March 4, 1682 De opperhoofden van ’t schip Europa voor gedaane uytreyse volle premie toegeleght file 2491, folio 376
March 6, 1682 Het schip Europa en het hoecker de Goutvinck na Bantam met d’Hr. mayoor Isaac Saint Martin ende verdere officieren en 372 militairen file 2491, folio 378
March 16, 1682 Briefje van d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin uyt het schip Europa aan den jongen Coninck tot Bantam geschreven file 2491, folio 474-475
April 8, 1682 Briefje van den schipper Michiel van der Buys uyt het schip Europa file 2492, folio 782