Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Saamslag. We found 67 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 31, 1688 ’t Jagt Saamslag uyt Europa over Cabo de Goede Hoop voor Zeeland met 164 coppen file 2503, folio 317
April 20, 1694 En soomede de opperhoofden van Goudesteyn en Saamslag over dat den anderen in zee aan boort gecomen en beschadigt hebben file 2512, folio 314
May 18, 1694 Op ’t berigt van den fiscaal gepasseert seker voorval tusschen de schepen Goudesteyn en Saamslag op de reyse na Persia file 2512, folio 388
Feb. 20, 1697 ’t Jagt Saamslag uyt de Straat Sunda over Bantham met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman ende den raad file 2517, folio 145
July 22, 1697 ’t Jaght Saamslag om houtwerken nae Tagal met een geleyd briefje aan den resident David Boxel file 2517, folio 571
Aug. 30, 1697 ’t Jaght Saamslag retourneert van Tagal met balken en peper file 2517, folio 650
Jan. 15, 1699 Depêsche van het jagt Saamslag nae Banda file 2519, folio 26
June 30, 1699 Item van ’t jagt Saamslag nae Ceylon file 2519, folio 443
July 25, 1699 Depêsche van ’t jagt Saamslag over Cheylon na Bengale file 2519, folio 478
Nov. 18, 1700 Uyt Bengale arriveert ’t jagt Saamslag en ’t fluyt de Haes file 2520, folio 623
Feb. 8, 1701 Depeche van ’t jagt Saamslag na Banda met den oppercoopman Isaac Massis en een paquet papieren aen de regeringe aldaer file 2521, folio 61-62
Oct. 6, 1701 Arrivement van ’t jagt Saamslag uyt Banda met schrijvens van daer file 2521, folio 496
Oct. 11, 1701 En goetgevonden het jagt Saamslag voor Bantam met contanten voor de coning te senden en een ladinge peper van daer te laten afhalen file 2521, folio 504
Oct. 19, 1701 Depeche van ’t jagt Saamslag na Bantam met een missive van den gesaghebber en raad file 2521, folio 509
Nov. 4, 1701 Retourneert van Bantam ’t jagt Saamslag met den coopman Willem Caaff dewelke twee brieven besijden desselfs rapport overlevert file 2521, folio 539
Feb. 6, 1702 ’t Jagt Saamslag vetrek na Ternaten file 2522, folio 84
July 15, 1702 Presumtie wegens het agterblijven van ’t fregat Saamslag en gemelte hulk de Peperthuyn, file 2523, folio 481-482
Aug. 4, 1702 Welkers originele met het jagt Saamslag nog verwagt werd file 2523, folio 526
Oct. 12, 1702 Meldende dat opgemelte bodem soude werden gevolgt van de schepen Saamslag, de Moercappel, den Eenhoorn en de Crab file 2523, folio 707
Oct. 14, 1702 Vertrek van ’t jagt Saamslag na Japara met 20 hoeden smeekolen ten bedrage van f. 316:4:- file 2523, folio 710