Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nederland. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 21, 1692 De schepen Nederland, Rijgersdael, Zion, Princelant, en Dregterlant gevisenteert, en bequaam bevonden zijnde aangelegt tot retourschepen voor het vaderlant file 2509, folio 716
Jan. 25, 1700 Advis der aankomste van ’t schip Nederland uyt patria tot in de Straet Sunda file 2520, folio 32
May 6, 1700 Het schip Nederland vertrekt na Sirrebon om een ladingh houtwerken file 2520, folio 225
June 13, 1700 Terugcomste van ’t schip Nederland van Indramajoe file 2520, folio 299
Aug. 3, 1700 ’t Schip Nederland vertrekt na Persia file 2520, folio 422
May 17, 1701 Advys briefjen van Bantam wegens ’t schip Nederland comende uyt Persia file 2521, folio 235
May 18, 1701 Arrivement van ’t schip Nederland uyt Persia over Ceylon met schrijvens van beyde die plaetsen file 2521, folio 235-236
July 27, 1701 Depeche van ’t schip Nederland na Bantam met den coopman Willem Caaf en een missive aen den conink file 2521, folio 363
Aug. 14, 1701 Retourneert van Bantam ’t schip Nederland met een missive van den gesaghebber en raed file 2521, folio 394-395
Sept. 1, 1701 De schepen Nederland, Oostsouburg, den Eenhoorn en ’t Casteel Batavia na Souratta en Persia gedestineert, vertrecken vooraf na ’t nieuwe eyland in de Straat Sunda om aldaer ’t schip Popkensburg af te wagten file 2521, folio 425
Sept. 1, 1701 En bedraagt de ladinge van Nederland en Oostsouburg voor Souratta te samen f. 340400:16:- file 2521, folio 426
Sept. 23, 1701 Besluyt om de schepen Popkensburg, Nederland en Oostersouburg van Souratta herwaarts te laten komen en de nevenstaende schepen na Souratta, Cormandel, en Bengale aen te leggen file 2521, folio 452-453
July 15, 1702 Advis briefken der overheden van de schepen Nederland en d’Ellemeet, soo wegens hare komste uyt Souratta in de Straat Sunda, als den toestand van saken aldaar in Bengale file 2523, folio 480
July 19, 1702 Arrivement van ’t schip Nederland uyt Souratta met den gewesen directeur Hendrik Zwaerdecroon en den gewesen secunde Joannes Grootenhuys file 2523, folio 498
Nov. 1, 1702 Carguasoen van ’t schip Nederland file 2523, folio 753-754
Feb. 28, 1704 ’t Schip Nederland arriveert op de rheede van Persia over Ceylon met de nevenstaande brieven file 2525, folio 104
Feb. 28, 1704 Specificatie der aangebragte goederen per bovengemelte schip Nederland file 2525, folio 106
March 28, 1704 ’t Schip Nederland na Bantam om een peperlading af te haalen file 2525, folio 162
April 18, 1704 Wedercomste van ’t schip Nederland van Bantam met de nevenstaande lading file 2525, folio 186
May 26, 1704 Vertreck van het schip Nederland na Malacca met een briev deser regeringe aan den heer gouverneur en raad aldaar ten eynde als hiernevens file 2525, folio 250