Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Couwerven. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 1, 1678 De schepen Velsen en Couwerven van Ceylon na het patria geretourneert file 2482, folio 81-82
July 18, 1681 Een briefje van het schip Couwerven uyt Souratta file 2489, folio 842
July 17, 1682 Briefje van de opperhoofden van het schip Couwerven uyt de besetting voor Tanara file 2493, folio 1481-1482
Sept. 23, 1682 Het schip Couwerven naa Cheribon over Tegal met een briefje aan den coopman Marten Sampson en boekhouder Jan Rodenrooff file 2493, folio 1918
Dec. 25, 1682 Het jagt Couwerven van Indramayoe met een briefje van den boekhouder Jan Roodenrooff tot Cheribon file 2494, folio 2444
Sept. 25, 1683 ’t Jagt Couwerven over Cheribon, Japara en Sourabaya naer Macassar met den ondercoopman Abraham Holsher om den coopman Jan van Mechelen tot Sourabaya te vervangen file 2495, folio 909
May 30, 1684 ’t Jagt Couwerven uyt Amboina file 2496, folio 588
Nov. 25, 1684 ’t Schip Couwerven na Bantam tot een waterschip, item de chialoup de Eliphant met een missive[430] aan den commandeur Willem Hartsinck file 2497, folio 1314
Jan. 5, 1685 ’t Schip Couwerven van Bantam met de predikant Melchior Leydecker en een briefje[480] van den commandeur Willem Hartsinck en raat file 2498, folio 10
May 6, 1685 Den assistent Gerrit van Leveren met ’t schip Couwerven van Caliwongan en Caranganjer terugge file 2498, folio 381
May 16, 1685 Item Waterlant, Java, en Couwerven na Java’s Oostcust file 2498, folio 403
Sept. 4, 1685 Den coopman Reyer Claasz. met eenige militairen, per Couwerven vooraf na Japara te senden file 2499, folio 753
Sept. 11, 1685 Ladinge van Couwerven soo voor het comptoir Japara als den treyn van den commissaris François Tack file 2499, folio 760-761
Nov. 18, 1685 ’t Schip Couwerven van Japara met schrijvens[393] vandaar file 2499, folio 925
April 6, 1686 De schepen Couwerven en den Blauwen Hulk na Japara met den Edelen Harman Wanderpoel file 2500, folio 396
April 6, 1686 ’t Geladene in Couwerven voor den treyn en Japara file 2500, folio 396
March 19, 1687 De Betuwe en Couwerven na Bantam, ’t laatste om ’t schip Macasser aldaar te vervangen file 2502, folio 192
March 21, 1687 De schepen Couwerven en de Betuwe naar Bantam file 2502, folio 196
May 12, 1688 ’t Schip Couwerven van Bantam om op Onrust gerepareert te werden file 2503, folio 213
June 14, 1688 Vertreck van ’t schip Couwerven uyt deser rheede naar Bantam met den Pangeran Jougia en een briefje[289] aan den Edelen Joannes Leeuwenson en den raad aldaar file 2503, folio 250