Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Craoang. We found 187 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 14, 1678 Per inlands vaartuygh schrijven na Craoang file 2482, folio 313
May 20, 1678 Schrijven van d’onse op Craoang aen den sabandaer Ockersz file 2482, folio 340-341
Sept. 26, 1678 De provisievaertuygen van Craoang weder terugh verscheenen met schrijven van den lieutenant Hendrik van den Eeden file 2483, folio 807
Nov. 6, 1678 Per burger vaertuygh een cleen briefken van Tanjongpoura tot geleyde van den caarte van Craoang file 2483, folio 998
March 28, 1679 De chialoup de Vlieger van Craoang met schrijven van den luytenant Hendrik van den Eeden file 2484, folio 184-186
June 7, 1679 Den Javaen Sarra Maria met 8000 bamboesen van Craoang en een geley brieffke file 2484, folio 398
June 13, 1679 Den gewesen sabandhar van Sassak van Craoang om sigh voor Haer Edelens te verootmoedigen file 2484, folio 413
Nov. 18, 1679 Eenige Javanen te lande van Craoan van den Tommagon Natta Jouda file 2485, folio 861
Feb. 1, 1680 De Bantammers plunderen verscheyde dorpen in de bovenlanden omtrent Craoang file 2486, folio 126
Feb. 8, 1680 Capitein Hartsinck binnen met eenige Javanen uyt de Craoangse bovenlanden met een brieffje van den Sulthan tot Cheribon te lande file 2486, folio 151-152
March 4, 1680 De Tangerangers comen met den grooten rooff van menschen en vee uyt de Craoangse landen op Bantam terugh file 2486, folio 236
June 5, 1680 Drie affgesondene van den Sousouhounangh Amancourat om zijn schoonmoeder in de Craoangse landen op te soecken file 2487, folio 748-749
Oct. 4, 1680 En geeft voor dat de landstreeke tusschen Samadangh en Craoang door Pougar aen hem gegeven zijn file 2487, folio 1259
Oct. 12, 1680 Den ouden Sultan sent partije volck na Craoang om de hoofden aen zijn zijde te trecken file 2487, folio 1276
Nov. 30, 1680 De Craoangse hooffden beloven den landbouw beter te behertigen file 2487, folio 1475
Dec. 17, 1680 Javaense affgesanten van Sirribon bij de Craoangse hooffden verscheenen uyt naem van den capiteyn Jochum Michielsze vragende off se het met de Compagnie off Bantam hielden file 2487, folio 1531
March 18, 1681 De Balyers Wangsa Naya en Sarantacka keren te lande weder na Craoang file 2488, folio 344
April 8, 1681 Eenige onser Balyse officieren weder van Craoang met een afgesonden van Sarantacka file 2489, folio 433
May 10, 1681 Twee translaat Javaanse lonthoirs door eenige Bantamse grooten uyt Turtiassa als de Balyse hoofden omtrent Craoang geschreven file 2489, folio 550-551
May 21, 1681 Den Craoangsen Tommagon Natta Jouda verschijnt in vergaderingh file 2489, folio 573