Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Noord. We found 81 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 1, 1685 Op Zijn Edelheyts presentatie de beschrijvinge van de comptoiren om de noord of Japan gedaen door d’heer Willem van Outhoorn file 2498, folio 437
Nov. 1, 1705 En van daar na Onrust alwaar hij den commandeur Jacob Broeg, en baas van dat eyland Claas van Noord, den volke heeft voorgestelt; comt ten 5 uuren ’s avonds weder binen dit Casteel file 2527, folio 963-964
July 20, 1787 Vertrek van den heer geëligeerd gouverneur en directeur van Java’s Noord Oostkust Jan Greeve onder ’t ceremonieel bij diergelijke plegtigheden gebruykelijk file 2610, folio 98-99
Oct. 4, 1787 Afhaal van de heer Raad Extra-ordinaris van Indiën en afgegaan Gouverneur Directeur van Java’s Noord Oostkust Johannes Siberg nevens Zijn Edeles gemalinne van voorszeide transport bodem file 2610, folio 132
Jan. 28, 1796 Het Americaansch scheepje Hope van Salem in Noord America gearriveerd file 2616, folio 18
Feb. 2, 1796 Het ‘door de Compagnie ingehuurd Noord-Americaansch schip Greyhound reisvorderde naar Nederland file 2616, folio 19
Feb. 3, 1796 Het Americaansch schip The Washington vertrekt naar Noord America file 2616, folio 20
Feb. 4, 1796 Het Americaans schip The Recovery vertrekt naar Noord America file 2616, folio 20
Feb. 14, 1796 Komst van de Americaansche brik Salle van Noord America file 2616, folio 26
Feb. 16, 1796 Het Noord Americaansch schip The Mare komt uit Nederland file 2616, folio 26
Feb. 29, 1796 Arrive van de Noord Americaansche brik Little Patty van Mauritius file 2616, folio 41
March 8, 1796 Vertrek van de Americaansch brik Hope naar Noord America file 2616, folio 43
March 26, 1796 Schrijvens naar Nederland gedepecheerd per het Noord Americaansche schip The Eliza of Boston file 2616, folio 49
March 26, 1796 Alsmede per het meede door de Compagnie ingehuurd Noord Americaansch schip The Hare file 2616, folio 49-50
March 29, 1796 De Noord Americaanse scheepen The Eliza of Boston en The Hare naar Nederland vertrokken file 2616, folio 51
April 3, 1796 Vertrek van het Noord Americaansch schip Sallee naar Noord America file 2616, folio 53
April 4, 1796 Het Noord Americaansch schip The Eliza vertrekt naar Bancahoeloe file 2616, folio 53
April 6, 1796 Komst van het Noord Americaansch schip The Superbe van Rotterdam file 2616, folio 63
April 6, 1796 En een andere genaamt Patty van Salem in Noord America file 2616, folio 64
April 16, 1796 Het Noord Americaansch schip The Abigael komt uit Nederland file 2616, folio 73