Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 24, 1796 Genoteerd de gehoudene gecombineerde vergadering file 2616, folio 49
March 26, 1796 Schrijvens naar Nederland gedepecheerd per het Noord Americaansche schip The Eliza of Boston file 2616, folio 49
March 26, 1796 Alsmede per het meede door de Compagnie ingehuurd Noord Americaansch schip The Hare file 2616, folio 49-50
March 26, 1796 De overnomene reise naar Mauritius van het schip West Capelle hernaamd The City of Philadelphia word gestremd file 2616, folio 50
March 26, 1796 Hetzelfde keert terug file 2616, folio 50
March 26, 1796 De brik de Beschermer tot convooy van dien bodem file 2616, folio 50
March 28, 1796 Aangebragte schrijvens van Malacca file 2616, folio 50
March 29, 1796 De Noord Americaanse scheepen The Eliza of Boston en The Hare naar Nederland vertrokken file 2616, folio 51
March 29, 1796 De Edele heer directeur generaal Willem Jacob van de Graaff vertrekt met het eerstgemelte schip file 2616, folio 51
March 29, 1796 Ontfangene schrijvens van Cheribon file 2616, folio 51
March 29, 1796 Aangebragte missive van Palembang file 2616, folio 51
March 29, 1796 Tijding nopens de dienaren op Malacca en hun vertrek file 2616, folio 51-52
March 29, 1796 Cochin is aan de Engelsche overgegaan file 2616, folio 52
March 29, 1796 Van Calcatta zijner scheepen met vivres naar Engeland verzonden file 2616, folio 52
March 30, 1796 Aangebragte schrijvens van Samarang file 2616, folio 52
March 30, 1796 Verzondene schrijvens naar Bantam file 2616, folio 52
March 31, 1796 Ontfangene schrijvens van laastgemelte plaats file 2616, folio 53
April 1, 1796 Vertrek van de pantjallang het Fortuyn naar Bantam file 2616, folio 53
April 1, 1796 Afgezondene schrijvens naar Cheribon file 2616, folio 53
April 1, 1796 Verzondene schrijvens naar Samarang file 2616, folio 53