Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1787 Arrive van de Zeeuw van Samarang file 2610, folio 131
Oct. 4, 1787 Wie zig op gemelte bodem bevonden file 2610, folio 131-132
Oct. 4, 1787 Afhaal van de heer Raad Extra-ordinaris van Indiën en afgegaan Gouverneur Directeur van Java’s Noord Oostkust Johannes Siberg nevens Zijn Edeles gemalinne van voorszeide transport bodem file 2610, folio 132
Oct. 4, 1787 Conduceering van Zijn Edele na het generaal gouvernement file 2610, folio 132
Oct. 4, 1787 Recipeering aldaar file 2610, folio 132
Oct. 5, 1787 Introduceering van Zijn Edele in de vergadering Hunne Hoog Edele file 2610, folio 132-233
Oct. 5, 1787 Den eed van scheepenen gepresteerd file 2610, folio 133
Oct. 5, 1787 Zitplaats aangeweesen file 2610, folio 133
Oct. 5, 1787 Arrive van Berkhout van Java en ’s lands schip van oorlog de Ceres van Ternaten file 2610, folio 133
Oct. 5, 1787 Vertrek van het Engelsch compagniesschip The Francis na Bancahoeloe file 2610, folio 133
Oct. 6, 1787 De Kleine Pallas van Bantam gearriveerd file 2610, folio 133
Oct. 6, 1787 Schrijvens van Samarang ontfangen file 2610, folio 133
Oct. 8, 1787 Arrive van ’s lands fregatten van oorlog de Schipio en de Pijl van Ternaten file 2610, folio 134
Oct. 8, 1787 En van Bombay het Engels particulier schip de Adventure file 2610, folio 134
Oct. 8, 1787 Schrijvens van Bantam ontfangen file 2610, folio 134
Oct. 9, 1787 Per de Castor schrijvens na Malacca afgezonden file 2610, folio 134
Oct. 9, 1787 Alsmeede aan den commandant van ’s lands oorlogsschepen Willem Silvester file 2610, folio 135
Oct. 9, 1787 En naer Bengalen file 2610, folio 135
Oct. 9, 1787 Schrijvens van Macassar ontfangen file 2610, folio 135
Oct. 10, 1787 Vertrek van de Castor en de Goede Trouw na Bengalen file 2610, folio 135