Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Boekenroode. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1721 Eyndelijk is meede van Ceylon met drie brieven hier aangekomen ’t schip Boekenroode file 2552, folio 47
June 30, 1721 Depart der scheepen Boekenroode en Bentvelt met het opperhooft Hendrik Durven en een brief na Japan file 2552, folio 424
June 30, 1721 Het geladene in Boekenroode file 2552, folio 424-426
April 1, 1722 Arendsduyn, Baanman, Crooswijk, Gansenhoeff, Vrieswijk, Bentveld, Vrijburg, Boekenroode en Heesburg na Rembang en Tagal om hout en zout file 2554, folio 247-249
May 16, 1722 Het schip Boekenroode van Tagal met een brieff file 2554, folio 336
July 31, 1722 Boekenroode, Stadwijck en Heynkenszand na Ceylon met de predikanten Petrus Kalden en Johan Bernard Noordbeek; item den vendrig Samuel Kumel nevens 4 brieven file 2554, folio 541-542
July 31, 1722 Lading van Boekenroode file 2554, folio 542-543
Feb. 3, 1725 8 advys briefjes uyt de Straat van de vaderlandsche scheepen Cats en Boekenroode file 2558, folio 96
Feb. 4, 1725 Arrivement van Boekenroode en Cats uyt het patria met de nevenstaande brieven en manschappen file 2558, folio 97-98
March 21, 1725 Acht schepen, Coning Carel, Wolphaarsdijk, ’t Land van Belofte, Haaksburg, Haasten, Abbekerk en Bellevliet na Samarang; 4, Petronella Alida, Cats, ’t Wapen van Hoorn en Lugtenburg na Tagal, en 1, Boekenroode na Cheribon met schrijvens aan de bediendens aldaar file 2558, folio 185
May 4, 1725 Boekenroode arriveert van Cheribon met een briefje file 2558, folio 235
Oct. 23, 1725 [Monstering van de retourschepen Boekenroode, Lugtenburg, Petronella Alida, Noordbeek, den Dam en Haaxburg door den waterfiscaal] file 2558, folio 606-607
Oct. 1, 1728 Het schip Boekenroode na Mallabaar en over dat commandement naar Mocha ’t schip ’t Huys ten Donk met twee nieuwe Mochase residenten en verscheyde brieven aan compagnies bedientens ter voorszeyde plaatse en de ministers tot Colombo file 2561, folio 532
Feb. 23, 1730 Het schip Boekenroode van Colombo over Gale te deser rheede met den gewesen gouverneur Mr. Petrus Vuyst file 2564, folio 125
June 17, 1730 Boekenroode na Rembang met een briefje file 2564, folio 504-505
July 30, 1730 Arrivement van Boekenroode met een lading zout en twee nieuwe schouwen, nevens twee geleyde briefjes van Rembang en Samarang file 2564, folio 588
Aug. 23, 1730 Boekenroode en de brigantijn de Hoop na de Westkust met een briefje aan de bediendens en vier ditos aan de Inlandse regenten file 2564, folio 638
Jan. 19, 1731 Arrivement van Boekenroode van Padang met een brief file 2565, folio 56
April 27, 1731 Boekenroode en Valkenisse van Samarang met schrijvens file 2565, folio 336
Dec. 5, 1731 Boekenroode van Malacca op de rheede file 2565, folio 840