Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 19, 1725 Briefje van Bantam per Javaan Onting ten geleyde van een copia en een origineel advys briefje der overheden van d’Uno file 2558, folio 175-176
March 20, 1725 De gedane ordinaris reeckening door diaconen file 2558, folio 176-185
March 21, 1725 Acht schepen, Coning Carel, Wolphaarsdijk, ’t Land van Belofte, Haaksburg, Haasten, Abbekerk en Bellevliet na Samarang; 4, Petronella Alida, Cats, ’t Wapen van Hoorn en Lugtenburg na Tagal, en 1, Boekenroode na Cheribon met schrijvens aan de bediendens aldaar file 2558, folio 185
March 21, 1725 Alsmeede een aan de Cheribonse princen ter obtenue van de jaerlijxse modderaars file 2558, folio 185
March 21, 1725 Insertie van gemelde brieff file 2558, folio 185-186
March 21, 1725 Boekhouders van Meerhuysen en d’Uno beyde uyt patria komen aan de wal file 2558, folio 187
March 21, 1725 Meedebrengende 2 briefjes van den gesaghebber Jan de la Fontaine en raad aan de Caab file 2558, folio 187
March 21, 1725 Nevens eene van den wimpelvoerder van de coffyschepen file 2558, folio 187
March 21, 1725 Vermeldende de behoude aankomste zijner 6 onderhebbende bodems onder ’t Robben Eyland file 2558, folio 187
March 21, 1725 Arrivement der voormelde scheepen Meerhuysen en d’Uno te deeser reede voor Amsterdam file 2558, folio 187-188
March 21, 1725 Aangebragte manschap en lading file 2558, folio 188
March 21, 1725 ’t Engels schip Princes Amelia komt alhier aan uyt Engeland file 2558, folio 189
March 21, 1725 En een Portugees dito Santismo Trinidade van Malacca file 2558, folio 189
March 21, 1725 Alsmeede een inlands vaartuyg van Cheribon met een brief file 2558, folio 189
March 21, 1725 En 15 lasten zout van Samarang file 2558, folio 189
March 23, 1725 Briefje van Cheribon file 2558, folio 189-190
March 24, 1725 Arrive der patchiallangs Lamadjang en de Bagger van Samarang file 2558, folio 190
March 24, 1725 Met een briefje van de bediendens aldaar file 2558, folio 190
March 24, 1725 Verzoekende 24 scheepen ten afhaal van rijs, houtwerken etc file 2558, folio 190
March 24, 1725 Aangebragte Cheribonse missive file 2558, folio 190