Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 1, 1722 Secretariale papieren aan boord van gedagte retourschepen voor ’t patria besteld file 2554, folio 243-247
April 1, 1722 De Portugese chialoup Senhora de Rosairo van Macao te deser rheede file 2554, folio 247
April 1, 1722 Arendsduyn, Baanman, Crooswijk, Gansenhoeff, Vrieswijk, Bentveld, Vrijburg, Boekenroode en Heesburg na Rembang en Tagal om hout en zout file 2554, folio 247-249
April 1, 1722 Valkenbosch ook na Cheribon met 12000 rds contant en eenig ijser file 2554, folio 249-250
April 2, 1722 d’Engelse brigantijn Harfort uyt Toncquin te deser rheede file 2554, folio 250
April 5, 1722 De scheepen Haarlem, Hillegonda, Limburg, Beverwaart, Ellemeet en Beverwijk na Samarang om hout file 2554, folio 251
April 5, 1722 Gemelde scheepen vervoeren 50000 rds in gelde file 2554, folio 251
April 5, 1722 De Siamse paardekopers gaan daarmede na Java file 2554, folio 251-252
April 5, 1722 De patchiallang de Snoek na Cheribon met een brief aan den resident file 2554, folio 252
April 5, 1722 Insertie van een brief door Haar Edelens daernevens afgesonden aan de Cheribonse princen file 2554, folio 252-253
April 7, 1722 Vaderlandse en Caabse papieren per een toornschuyt van ’t schip Stadwijk ontfangen file 2554, folio 253-254
April 7, 1722 d’Engelse brigantijn Hartfort na Madras file 2554, folio 255
April 8, 1722 De conting de Soussang van Palembang met een gemene en secrete brieff file 2554, folio 255-256
April 8, 1722 Jambyse twist waardoor en met wien ontstaan file 2554, folio 256-258
April 8, 1722 Het schip de Vis na Bantam met 20000 Spaance realen ten afhaal van peper file 2554, folio 258-259
April 9, 1722 De patchiallang Passourouang van Palembang met de brieven welkers weergadens gisteren ontfangen sijn file 2554, folio 259-260
April 9, 1722 Insertie van een brieff geschreven door den Jambyse Pangerang Depatty Soeria Nagara, soon van de overleden Zulthan Kiey Gedee, aan Haar Edelens den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia file 2554, folio 260-261
April 9, 1722 Een briefje van Tanjongpoera per de losboot de Leeuw file 2554, folio 261
April 9, 1722 Een briefje van Tangerang per inlands patrouillant file 2554, folio 261-262
April 13, 1722 Een vaartuyg met peper van Palembang met een duplicaat brief file 2554, folio 262