Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Beverwijk. We found 43 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 4, 1701 Arrivement van de schepen Beverwijk en Spierdijk uyt het vaderlant voor reeckening van de camer Amsterdam file 2521, folio 378
Aug. 4, 1701 En bedraagt de ladinge van ’t schip Beverwijk f. 436438:11:- file 2521, folio 379
Sept. 2, 1701 ’t Schip Beverwijk om een peperladinge na Bantam gedepecheert met een briefje aen den gesaghebber en raad file 2521, folio 427
Sept. 25, 1701 Arrivement van ’t schip Beverwijk van Bantam met schrijvens van den gesaghebber en raed file 2521, folio 458
Feb. 4, 1702 d’Overheden van de schepen Beverwijk en Meydregt erlangen hare depêsche na Amboina en Bantam respectivelijk file 2522, folio 69
June 5, 1702 ’t Jagt de Moercappel komt van Amboina, zijnde met Beverwijk en d’Andromeda gelijk vertrocken en waarmede men d’advysen van daar te verwagten heeft file 2522, folio 354-355
Feb. 23, 1706 En de reden is geweest dat eenlijk? de schepen Carthago, ’t Geyn en Beverwijk na ’t patria voortgesonden hebben file 2528, folio 74
June 4, 1708 Retour van de patchiallang de Coffyboom van daar met de aangebragte papieren per de Generale Vreede, Beverwijk, en Diemen uyt ’t patria; item van ’t jagt ter Eem uyt Souratta file 2532, folio 304
June 6, 1708 Paresse van de scheepen d’Unie, Beverwijk en Diemen uyt ’t vaderland file 2532, folio 325
June 6, 1708 Item per Beverwijk file 2532, folio 326-327
June 6, 1708 Zoomede de lading van d’Unie, Beverwijk, en Diemen file 2532, folio 327-329
June 18, 1708 Aanleg van Limburg, Beverwijk en de Hemert na ’t vaderland file 2532, folio 363
Dec. 14, 1708 Notificatie briefje van ’t retourschip Beverwijk nopende het vast en schadeloos rake met ’t Huy te Hemert file 2532, folio 750
Dec. 31, 1708 ’t Retourschip Beverwijk vertrekt weder na ’t patria file 2532, folio 769
Feb. 10, 1713 Beverwijk uyt het vaderland met 210 coppen daaronder den predicant Gellius Geldesma file 2538, folio 88-90
April 28, 1713 Hoedekenskerk en Beverwijk na Cormandel en Duyvenvoorde na Bengale aangelegt file 2538, folio 249
May 18, 1713 Depeche van de schepen Hoedekenskerk, Oostersteyn, Beverwijk en Rosenburg na Cormandel; item Wassenaar, Driebergen, ’t Raadhuys van Middelburg, Naters, Arentsduyn en Duyvenvoorde na Bengale file 2538, folio 350-352
Oct. 21, 1716 Beverwijk uyt het vaderland van de Camer tot Hoorn file 2544, folio 696
Dec. 11, 1716 Risdam na het vaderland, Horstendaal over Cheribon na Amboina, en Beverwijk over Tagal na Banda aangelegt file 2544, folio 882
Dec. 19, 1716 Beverwijk over Tagal na Banda file 2544, folio 923-924