Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Lamongan. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 19, 1719 Een advys briefje uyt Zunda’s engte van ’t schip Barbesteyn file 2549, folio 727
Oct. 21, 1719 De schepen Barbesteyn en ’t Slot Aldegonde uyt het vaderland met 381 coppen file 2549, folio 730-732
May 31, 1722 De scheepen Meyenberg, Barbesteyn en Bellevliet na Cormandel; Nieuwvliet, de Vis, Arendsduyn en Baanman na Bengale file 2554, folio 367
May 31, 1722 Item van Barbesteyn file 2554, folio 369-370
Oct. 24, 1722 ‘Barbesteyn van Palliacata met een briefje van het opperhoofd Cornelis de Munt’ file 2554, folio 721
Aug. 26, 1724 Twee advys briefjes van d’overheden van de schepen Commerust en Barbesteyn file 2557, folio 383
Aug. 30, 1724 De boekhouder van Barbesteyn uyt het vaderland per kruyspatsjallang aan de wal met schrijvens file 2557, folio 392
Sept. 1, 1724 Barbesteyn uyt het vaderland op de rhee file 2557, folio 399
Dec. 18, 1724 Meldende het verongelukken van de scheepsboot van Barbesteyn dog de manschap behouden file 2557, folio 614
Dec. 19, 1724 Vertrek van den opperstuurman Jan Cleeman met een nieuwe scheepsboot voor Barbesteyn file 2557, folio 615
Feb. 14, 1730 Het schip Barbesteyn uyt het vaderland ter rheede met twee brieven en 235 coppen file 2564, folio 85-86
March 19, 1730 Ende de Koning Carel, Wassenaar, Hoedekenskerk en Barbesteyn na Samarang ten afhaal van houtwerken file 2564, folio 241
May 12, 1730 Barbesteyn van Samarang met den capitein Jacob Willem van der Brugghen en een gemeene en aparte brief file 2564, folio 389
Jan. 1, 1735 Arrivement van het schip Barbesteyn uyt Persiën met schrijvens en den afgelosten gesaghebber Leendert de Cleen file 2567, folio 16
April 3, 1735 Het schip Barbesteyn van Cheribon terug, aanbrengende buyten sijne inlading een briefken van de residenten aldaar file 2567, folio 252-253
April 23, 1735 Barbesteyn na Cheribon met een briefken file 2567, folio 278
May 16, 1735 Barbesteyn van Cheribon met schrijvens file 2567, folio 336
July 24, 1735 Barbesteyn, Meerlust, de Ketel, en Wickenburg na Ceylon om over dat eyland te repatrieeren met schrijvens aan de Colombose, Tutucorijnse en Cormandelse ministers file 2567, folio 544