Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Zeylon. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 11, 1668 De Wassende Maen en het Wapen van Gouw van de Caab nae Zeylon vertrecken file 2471, folio 56
Sept. 7, 1683 Resolutie om de predicant Hendricus van Laar na Zeylon te senden file 2495, folio 873-874
June 1, 1686 Met schrijvens[131] aan de gouverneur en den raad op Cormandel en Zeylon; item[132] aan den residenten derzelver comptoiren file 2501, folio 762-763
July 2, 1686 En ’t schip ’t Land van Schouwen over Mallabaar na Zeylon na ’t vaderlant aangelegt file 2501, folio 900
July 25, 1686 ’t Jagt de Faam uyt Persia over Souratta, Mallabaar en Zeylon file 2501, folio 958
July 25, 1686 Nieuws van Mallabaar en Zeylon file 2501, folio 959
Aug. 2, 1686 Princelant voor Amsterdam en ’t Lant van Schouwen voor Zeeland van Zeylon file 2501, folio 994
Aug. 18, 1686 ’t Jagt de Croonvogel[244] van Persia over Zeylon file 2501, folio 1007
Sept. 13, 1686 Den schipper Cornelis Heck met de fluyt Princeland over Zeylon te laten repatriëren file 2501, folio 1105
Sept. 24, 1686 De retourfluyt Princelant over Zeylon na ’t patria file 2501, folio 1136
Sept. 24, 1686 Specificatie der coopmanschappen voor Zeylon file 2501, folio 1137
July 14, 1687 De fluyt Adrichem van Zeylon missive van de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo file 2502, folio 486
July 25, 1687 Specificatie der versondene coopmanschappen met die 2 bootjes na Zeylon file 2502, folio 536
July 29, 1687 Per schip de Sousaka uyt Ternaten in de ketting opgesonden sijnde in plaats van de Caap na Zeylon te zenden file 2502, folio 552
July 29, 1687 De schepen Ridderschap en Bantam over Zeylon na ’t vaderlant provisiën oneerlijk geprojecteert zijnde beyde met coebruggen tot berging van den cameel, de Ridderschap over Mallabaar te zenden file 2502, folio 552-553
Sept. 9, 1687 Den predicant Adrianus Bakker van Zeylon hier beroepen file 2502, folio 677
Sept. 11, 1687 Het retourschip de Ridderschap van Hollant over Mallabaar en Zeylon na Europa file 2502, folio 679
Sept. 24, 1687 ’t Retourschip Bantam naar Zeylon met missive aan de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo file 2502, folio 736
Sept. 24, 1687 Specificatie van ’t geladene in dien bodem voor Zeylon file 2502, folio 736-737
Sept. 26, 1687 Arrivement van ‘t jagt Hogergeest van Zeylon file 2502, folio 739