Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Wout. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 17, 1682 Het bootje het Wout van ’t convoyeeren der retourschepen Hollantse Thuyn en Vrijheyt van de Princen eylanden terugge file 2491, folio 57
Jan. 27, 1682 Het bootie het Wout voor gedaane uytreyse voor Rotterdam toegelegt de halve premie file 2491, folio 102
Feb. 15, 1682 Het hoecker het Wout na Bantam met den resident Willem Caef en gaan daarmede de 5 coninxs vaartuygen met rijs weder terugge file 2491, folio 287
March 7, 1682 Het bootie het Wout en de chialoup de Vlieger van de eylanden terugge file 2491, folio 400
March 9, 1682 Het hoecker het Wout en het jongen Conings scheepie de Salamat na Bantam met de afgesondene Natta Mangala file 2491, folio 419
March 17, 1682 De sloep de Vlieger en het bootie het Wout van Bantam met schrijven van d’Hr. mayoor Sint Martin file 2491, folio 482
March 18, 1682 Item het bootie het Wout met water file 2491, folio 491
April 2, 1682 Het hoecker het Wout van Bantam met brieven van d’Hr. mayoor Saint Martin file 2492, folio 749
April 4, 1682 Drie compagnies Balyers binnen om naar Bantam te gaan met het Wout en de Quartel file 2492, folio 777
April 18, 1682 Het bootie het Wout van Bantam terugge file 2492, folio 827
May 1, 1682 Het hoecker boot het Wout met schrijvens na Bantam aan d’Hr. Saint Martin en François Tack file 2492, folio 919
June 1, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh, het bootje het Wout en het jachje de Hoop van Bantam met Engelse en Franse goederen en daermede den Edelen François Tack file 2492, folio 1168
June 7, 1682 Het bootje het Wout en het jagje de Hoope na de Straat om deselve te agterhalen file 2492, folio 1245
June 12, 1682 De jagtjens het Wout en de Hoop uyt de Straat terugge file 2492, folio 1277
July 1, 1682 Rapport van den schipper Michiel van der Buys wegens het ontlossen der Engelse goederen uyt Europa in het bootie het Wout file 2493, folio 1384-1386
July 14, 1682 Het schip Hellevoetsluys en het bootje het Wout na China of de Maccauwse eylanden met de coopluyden Juriaan Munnick en Bernard Broeders file 2493, folio 1443
June 16, 1683 De jagten Zeyst en Sillida; item ’t hoeker ’t Wout na de Cust van China met den principaal oppercoopman Jurriaen Munnick en coopman Bernard Broeders file 2495, folio 599
April 5, 1684 De jagten Zillida en Zeyst; item ’t hoeker ’t Wout van de Maccauwse eylanden met den oppercoopman Jurriaan Munnick en Bernard Broeders file 2496, folio 418