Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Mochas. We found 168 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 12, 1659 De besending naer Mocha desen jare op te schorten file 2460, folio 317
June 1, 1661 De koninginne van Visiapour met het jacht Bantam nae Mocha file 2461, folio 299
July 11, 1661 De koninginne van Visiapour vertrekt nae Mocha file 2461, folio 371-372
Jan. 21, 1670 Arriveert hier een borgers jacht de Fortuyn van Mocha over Zouratta en Cochin (met schrijvens en tijdingh) file 2473, folio 13
Feb. 26, 1671 [Suthan Agon hadde publycq op de passeban bekent gemaekt sijn inclinatie om met sijn scheepje jongst van Mocha over Souratte gecomen een resye van devotie naar Mocha te doen] file 2474, folio 34
March 7, 1676 [De jonge Sulthan van Bantam was uyt Mocha over Suratte weder thuys gekomen] file 2480, folio 70
Aug. 26, 1676 Resolutie om een besendinge opnieu naer Mocha te doen file 2480, folio 301
Oct. 19, 1676 Nieuw Noortwijck naer Mocha met d’Ed. Weyns over Malacca file 2480, folio 390
Jan. 22, 1677 Schrijven oock van d’Ed. Justinus Weyns van Malacca op zijn vertreck na Mocha file 2481, folio 31
Nov. 9, 1677 En oock diverse novelles van Ceylon, Mocha, Chormandel etc. file 2481, folio 548-550
Jan. 4, 1678 Item tijding van den soberen handel in Mocha behaalt file 2482, folio 8
Feb. 1, 1678 De jacht Noortwijck met d’Ed. Justinus Weyns uyt Mocha over Suratta en Ceylon file 2482, folio 80
Feb. 1, 1678 Van Mocha file 2482, folio 81
Oct. 17, 1678 De handelinge op Mocha te hervatten file 2483, folio 918
Dec. 17, 1679 Rapport van den coopman Egmondt van Sterrevelt wegens den handel in Mocha in het aencoment briefboeck ingeschreven file 2485, folio 936
June 1, 1681 Het Engels schip de Arcany Marchiant uyt Mocha aan de Caap file 2489, folio 612-613
Aug. 11, 1687 Het Portugees scheepje Nossa Senora de Rosairo omtrent Mocha van een Engelse kits gerooft file 2502, folio 603
Aug. 5, 1696 De jagten Woggenum en ’t Casteel Batavia geprojecteert tot convoyeren der Moorse Mochas en Sjeddas vaerders file 2516, folio 645
Aug. 7, 1696 Item om een besendinge na Mocha te doen tot incoop van cauwa file 2516, folio 649
Aug. 7, 1696 Met een van de schepen op gisteren tot convoyers der Moorse Mochas en Sjeddas vaarders geprojecteert file 2516, folio 649