Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 24, 1671 Goude Leeuw en Duynvliet naar Japara file 2474, folio 33
Feb. 26, 1671 Een brieffen van Bantam file 2474, folio 34-35
Feb. 26, 1671 [Suthan Agon hadde publycq op de passeban bekent gemaekt sijn inclinatie om met sijn scheepje jongst van Mocha over Souratte gecomen een resye van devotie naar Mocha te doen] file 2474, folio 34
Feb. 26, 1671 Schrijven naar Cormandel per Engels scheepie den Bombaas file 2474, folio 35
Feb. 27, 1671 Nieuwpoort naar Japara file 2474, folio 35
Feb. 27, 1671 Lijste van de aencomende en uytgaande thollen[30] file 2474, folio 35
Feb. 28, 1671 Aengecomen vaertuygen file 2474, folio 36-39
Feb. 28, 1671 Vertrocken vaertuygen file 2474, folio 39-41
Feb. 28, 1671 Justitie file 2474, folio 41-43
Feb. 28, 1671 Visite file 2474, folio 43-44
Feb. 28, 1671 Aengehaelde goederen file 2474, folio 44-45
Feb. 28, 1671 Getrouwde file 2474, folio 45
Feb. 28, 1671 Gedoopte file 2474, folio 45
Feb. 28, 1671 Overledene file 2474, folio 46
Feb. 28, 1671 Javanen file 2474, folio 46
March 3, 1671 Een Chinees vaartuygh met schrijven van Malacca en Johor file 2474, folio 47
March 3, 1671 Reecquening van het cleen zegel file 2474, folio 47
March 3, 1671 Op het eyland Onrust te laten predicken file 2474, folio 47
March 6, 1671 Een brieffjen van Bantam file 2474, folio 47-48
March 7, 1671 Een brieffje naar Malacca file 2474, folio 48