Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 20, 1677 De Vliegende Swaan van Bantam met nader schrijven file 2481, folio 29-30
Jan. 22, 1677 De fluyt Oosterblocker van Malacca file 2481, folio 30-31
Jan. 22, 1677 Schrijven oock van d’Ed. Justinus Weyns van Malacca op zijn vertreck na Mocha file 2481, folio 31
Jan. 22, 1677 Het Wapen van Alckmaar tot een convoyer der gehuyrde fluyten na het patria aengeleyt file 2481, folio 31
Jan. 23, 1677 De jachties Wiltenburg en Damack van Sumatra’s westcust file 2481, folio 31-32
Jan. 23, 1677 Sobere beteringh van de apparentie der goutmijnen file 2481, folio 32
Jan. 23, 1677 En rebellen etcetera file 2481, folio 32
Jan. 24, 1677 Schrijven van Bantam per Javaan file 2481, folio 32-33
Jan. 24, 1677 Het retourschip de Eendragt uyt het vaderlant voor Rotterdam file 2481, folio 33-34
Jan. 24, 1677 Schrijven daar met van Rotterdam en van de Caap file 2481, folio 34
Jan. 24, 1677 d’Hr. admiraal de Ruyter was overleden file 2481, folio 35
Jan. 25, 1677 De brieven van de fluyt Janskercke uyt Siam aen lant file 2481, folio 35
Jan. 25, 1677 Het schip het Goet Begin was uyt Hochsieuw in Siam file 2481, folio 35
Jan. 25, 1677 Siamse nouvelles file 2481, folio 35
Jan. 25, 1677 Breeden raat der leste retourschepen geëligeert file 2481, folio 36
Jan. 26, 1677 Schrijven per Javaans vaertuygh van Bantam file 2481, folio 36
Jan. 26, 1677 d’Ed. Joan Camphuys in plaets van d’Hr. Jan van Riebeecq tot secretaris van Haar Edelens geëligeert file 2481, folio 36-37
Jan. 27, 1677 De fluyt Janskercke op de rheede uyt Toncquin over Siam file 2481, folio 37
Jan. 29, 1677 Het schip het Stigt van Uytregt op Batavias rheede verbrant file 2481, folio 37-38
Jan. 29, 1677 d’Ed. Jacob van der Wayen toegestaen zijn vrouws wissel van rijxdaalders 13066 in ’t vaderlant te ontfangen of hier op intrest te laten file 2481, folio 38