Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Sourabaja. We found 35 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1686 De chialoup de Doradus van Timor over Sourabaja file 2501, folio 1214
April 23, 1693 Vertreck van de fluyt Egelenburgh nae Sourabaya met parthije behoeften en een briefje[94] aan den capitein Joan Bervelt en raadt file 2510, folio 332-333
May 31, 1697 Aankomste van een afgesondene door den Pangeran Tsiacraningrat tot Madura, met brieven van denselve; item van ’s Compagnies bediende en den Javaansen gouverneur tot Sourabaya aan dese regeringe file 2517, folio 414
July 17, 1697 Verselt van den eysch voor Sourabaya file 2517, folio 548
Aug. 29, 1697 Ontfangen per den capitein der Chinesen tot Sourabaya een briefje van den capitain Michiel Ram en den raad aldaer file 2517, folio 649
Sept. 2, 1697 Ontfangen een Javaans briefje van Jangrana tot Sourabaya file 2517, folio 659
July 4, 1698 Depêsche der gesanten van den Javaansen gouverneur Jangrana tot Sourabaya file 2518, folio 429
July 28, 1698 Arrivement van de chialoup Elisabeth en ’t jagtje den Blauwenbergh over dien weg van Sourabaya file 2518, folio 463
April 22, 1701 Den luytenant Oelof Christiaansz. komt tot Sourabaja en werd bij provisie in ’t gesag aldaer gestelt file 2521, folio 179-180
June 16, 1702 Drie bodems na Palimbang, Sourabaja en Tagal respectivelijk aangelegt file 2522, folio 379-380
June 17, 1702 De brief van Sourabaja meld niets sonderlings file 2522, folio 384
July 18, 1702 Vertrek van ’t galjoot ’t Hoen over Japara na Sourabaja met schrijvens na beyde die plaatsen file 2523, folio 496-497
July 18, 1702 Beyde met ordre om den tot Sourabaja militerende vaandrager Jacob Palm na Madura te senden file 2523, folio 497
Aug. 1, 1702 Capitain Pieter Hogerlinde opperhooft tot Sourabaja in gagie van f. 80 tot f 100 gulden verbetert file 2523, folio 524
Aug. 8, 1702 Per terugkerende afgesondene een briefje aan Dzjangrana (Jayengrana) tot Sourabaja afgevaardigt file 2523, folio 534
Nov. 1, 1702 ’t Galjoot ’t Hoen over Japara na Sourabaja met den vaandrager Jacob Palm file 2523, folio 757
July 13, 1705 Nopende hetgeene hem ter kennisse was gebragt van seker Balyer onder Sourabaya sorterende, die genegen was bij de Compagnie over te komen file 2527, folio 617
Sept. 8, 1705 Gelijk ook een brief door den capitein Willem Sergeant en raad tot Sourabaya geschreven file 2527, folio 791
Sept. 8, 1705 Het Sourabayase wijst aan dat den moordenaar Sourapatty g’allarmeert was en waardoor file 2527, folio 792
May 6, 1708 Arrivement van de fluyt Slooten van Japara over Sourabaja met het nevenstaande lading file 2532, folio 239