Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Sontar. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1682 Twee leermeesters in het wijck van de Sontar aangestelt file 2494, folio 2180
Dec. 22, 1682 Rolle van diegeene die aen de Sontar wonen file 2494, folio 2441
Dec. 29, 1684 De vaart van de riviere Sontar mits expiratie van ’t octroy morgen mede te verpagten file 2497, folio 1476
Jan. 29, 1686 Resolutie wegens ’t versogte door den capitain Herman Wanderpoel en eenige burgers om een gragt te graven van de rivieren Siccias en Silincy tot in de Sontar file 2500, folio 68
April 19, 1686 De overgeleverde reecquening van Abraham Alvis wegens de begraafplaats aan de Sontar te laten examineren file 2500, folio 473
March 14, 1687 Verscheyde geboefte onder de Balyers Wanga Naya tussen de rivieren Sipinang en de Sontar de passanten berooft hebbende file 2502, folio 187
Dec. 30, 1687 Sekere concept ampliatie van de pagt van Angiol, Sontar, Molenvliet, Ankee en de Mokervaart bij provisie geapprobeert file 2502, folio 979
Dec. 31, 1687 Reglement voor de pagters der rivieren Angiol, Sontar, Groote Rivier met Molenvliet en Anké met Tangeran file 2502, folio 980-985
June 18, 1688 Provisioneele ordre over ’t loon van den pagter voor ’t leggen van schutsluysjes in de rivier de Sontar geapprobeert file 2503, folio 261
July 7, 1690 Aen Dain Mangimba een leen brief te geven van een stuck lands bewesten de Sontar ontrent Jaty Nagara breet 100 roeden file 2506, folio 318
May 18, 1693 Heemraden gequalificieert tot het incopen van de eygenaers van zeker stux lants gelegen aan de riviere Sontar file 2510, folio 437
April 16, 1694 Ordre op den thol en geregtigheyt van de revier de Sontar beraamt file 2512, folio 310
Oct. 4, 1695 Matthijs Jansz. pagter van de revier de Sontar surceance van de betalinge van een maand pagtpenningen vergunt file 2514, folio 624
Dec. 30, 1695 De nevensgaende betalinge van een rijxdaalder ’s daegs aen de pagter van de revier de Sontar op morgen af te schaffen file 2514, folio 755
Aug. 19, 1698 En de pagter van de revier de Sontar twee maanden file 2518, folio 498
Dec. 27, 1698 De pagten van het Molenvlied, de revier de Sontar en Ansjol in te trecken file 2518, folio 747-748