Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Sumbawa. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 10, 1674 Contract tussen die van Sumbawa ende d’Edele Compagnies gemaakt file 2477, folio 213-217
Oct. 10, 1674 Den Hannibal en Corea van Makassar over Bima, Sumbawa en Japara file 2477, folio 301
Jan. 25, 1675 Ses bodempjes over Japara naar Bima en Sumbawa op de stroopende Macassaren uyt kruyssen file 2478, folio 84
June 25, 1675 Het jagt den Hanibal van Macassar over Bima, Sumbawa en Japara file 2478, folio 471-472
Oct. 1, 1675 Corea en de Snaauw van Bima en Sumbawa met capiteyn Jan Fransen file 2479, folio 729
Oct. 15, 1675 Overgelevert rapport en schrifturen door capiteyn Jan Fransen wegens Bima en Sumbawa file 2479, folio 768-769
Oct. 29, 1677 Gesanten van Sumbawa over Japara file 2481, folio 531
Oct. 30, 1677 Translaat missive des Coninx van Sumbawa aen Haer Edelens file 2481, folio 531-532
Nov. 5, 1677 De gesanten van Sumbawa met d’Hr. Ockersz bij Zijn Edelheyt geweest file 2481, folio 543
Dec. 17, 1677 Contract van 15000 picols sappanhout met de gesanten van Sumbawa gemaackt file 2481, folio 632
Dec. 21, 1677 Het contract anno 1676 met die van Sumbawa op Macassar gemaackt alsnu hier geratificeert file 2481, folio 636
Dec. 24, 1677 De gesanten van Sumbawa nemen afscheyt file 2481, folio 638
Feb. 3, 1681 Codja Rouboe krijgt sijn afscheyt om weder na Bima te gaan en de brieven aan den coningen van Bima, Dompo, Tambora en Sumbawa alsmede aan den Moors coopman Codja Derwits file 2488, folio 140-141
Jan. 12, 1684 Geapprobeerde sententie des doot tegens den Chinees Khio, en Dauwlat van Sumbawa om over moort den eersten op te hangen en den anderen te radbraacken file 2496, folio 25
March 3, 1688 Missive[152] aan den Radja van Sumbawa file 2503, folio 93-95
June 3, 1688 Crain Poumelican naar de stroom van Sumbawa retirerende file 2503, folio 243
Aug. 11, 1693 Dootvonnisse tegens Abdul van Sumbawa over huysbraeke geapprobeert file 2511, folio 664
May 14, 1694 Dootvonnisse tegens Aring van Sumbawa en Soetadjaja van Loerentenga geapprobeert file 2512, folio 377
Aug. 9, 1695 Dog sonder sappanhout ter oorsaeke de verwoestinge van Radja Tambora op ’t eylant Sumbawa file 2514, folio 538
Nov. 29, 1696 De nevenstaande twee dootvonnisse door heeren Schepenen deser stede tegens Sigra van Baly en Alias van Sumbawa over dieverije en moort in Rade van India g’approbeert file 2516, folio 951