Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Souratte. We found 58 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 30, 1670 Het Franse schip St. François na Souratte file 2473, folio 305
Feb. 26, 1671 [Suthan Agon hadde publycq op de passeban bekent gemaekt sijn inclinatie om met sijn scheepje jongst van Mocha over Souratte gecomen een resye van devotie naar Mocha te doen] file 2474, folio 34
March 9, 1683 Een Engels scheepje door de Portugeesen in Souratte in de gront geschoten file 2495, folio 287
May 18, 1683 De opperhoofden van ’t Engelse schip Carilena binnen bij Sijn Edelheyt, sullende nae Souratte vertrecken file 2495, folio 486
May 31, 1683 Item het aenlopen van de Engelse schepen Souratse Coopman en Kemphoorn tot Sillebaar file 2495, folio 533-534
Sept. 2, 1683 Vertrek van d’Engelsen vrunden van hier met haar restereerende scheepjes Formosa en Tayouan naer Souratte file 2495, folio 856
Sept. 3, 1683 Resolutie wegens Mallabaar en Souratte file 2495, folio 871
Sept. 4, 1683 De fluyt ’t Huys te Bergen naar Souratte met een largo missive[437] aan den heer directeur Jacques de Bucquoy file 2495, folio 871
Sept. 12, 1683 Van Souratta en Ceylon file 2495, folio 887-889
Nov. 12, 1683 Resolutie wegens Ceylon, Mallabaar, en Souratte file 2495, folio 1063
July 25, 1684 De brief van Haar Edelens aan den heer directeur Jacques de Boucqouy in Souratte aan den Engels coopman Mr. Jan Inglisch bestelt file 2497, folio 854-855
Nov. 1, 1684 De jongste Souratse winsten bedragen in een jaar f. 675754:--:-- file 2497, folio 1190
Nov. 8, 1684 Godloos bedrijf der Engelse aan een Sourats scheepje file 2497, folio 1238
Dec. 25, 1684 Coopmanschappen voor Cormandel, Ceylon, Wingurla en Souratte file 2497, folio 1466-1467
May 1, 1685 Arrivement van ’t Huys te Bergen over Cochin uyt Souratte file 2498, folio 331
July 18, 1685 d’Fluyt Waveren uyt Souratte file 2498, folio 549
July 18, 1685 Missives[238] uyt Souratta en Persia file 2498, folio 550-551
Nov. 16, 1685 En ’t schip Hellevoetsluys over Malacca na Ceylon met brieven[392] voor Ceylon, Malacca en Souratte file 2499, folio 924
Nov. 16, 1685 ’t Vervoerde per Hellevoetsluys naar Ceylon, Mallabaar en Souratte file 2499, folio 924-925
July 25, 1686 Translaat briefje van den makelaar Kissendas te Souratte aan Zijn Edelheyt file 2501, folio 961-963