Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Pondechery. We found 10 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1683 Corte remonstratie[535] behelsende de besonderste voorvallen op Porto Novo geduirende de differenten met de Deenen en dien landtaart, alsmede de handelinge der Engelsen van de Compagnie en de entrelopers met de subedaar en het gedoente der Francen op Pondechery file 2495, folio 1024-1036
Oct. 18, 1692 En dat voor desselfs vertreck van daer een Frans scheepje uyt Europa op Pondechery was gearriveert file 2509, folio 706
Nov. 20, 1692 En den Raat van Justitie te laten ondersoeken nae de gepleegde negligentie bij den schipper Gillis van Markel in het aantasten van seker Frans scheepje voor Pondechery volgens het schrijven van den gouverneur Laurens Pit file 2509, folio 801-802
Aug. 29, 1693 500 Europeaanse en 140 Inlandse militairen van Ceylon na Nagapatnam gesonden om tegens Pondechery gebruykt te werden file 2511, folio 708-709
May 23, 1698 Ordre tot de restitutie van Pondechery aan de Francen file 2518, folio 310-311
Aug. 1, 1698 Meldende de gemoveerde pretentiën der Mooren op de stad en landerijen van Pondechery file 2518, folio 475
Dec. 2, 1699 Wegens stadt en landen van Pondechery was men met de Franse voor 16000 p o/a de coop eens geworden file 2519, folio 851
Dec. 4, 1709 Een derde Françe schip tot Pondecherry aangekomen file 2533, folio 678
Dec. 1, 1711 Tijding van Malacca wegens het op brengen van ’t uytkomende schip Schoonouwen en een Engelsman tot Pondecherry alsook wegens de deseynen van 4 vijandelijke schepen file 2536, folio 999
March 14, 1732 Opstand onder de Fransen op Pondechery file 2566, folio 170