Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Macassaar. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1680 Diverse Macassaren grooten naer de retourschepen gebragt om daermede naer de Caap over te vaeren in ballinghschap file 2487, folio 1569-1574
June 10, 1682 Een Chinees jonck van Macassar file 2492, folio 1266
April 28, 1683 Namen der Macassaarse hoofden onder den rebel chieg Joseph, etcetera file 2495, folio 413
May 4, 1683 Translaet brieffje[219] van de Macassaersen capiteyn Dain Matara aen Sijn Edelheyt file 2495, folio 434-435
May 11, 1683 Translaet briefje[228] van den Maccassaarsen capiteyn Dain Matara aen Haar Edelens file 2495, folio 449-450
May 15, 1683 Translaat brieffje[240] van den Maccassaersen capiteyn Dain Matara aen Sijn Edelheyt file 2495, folio 471
July 17, 1683 Aankomste van den Maccassaarsen capiteyn Dain Matara met sijn vaartuygh en een briefje van den resident Marten Sampson tot Cheribon file 2495, folio 710
Sept. 3, 1683 Briefje[433] van den heer president tot Maccassar per Chinees vaartuygh; nieuws daarmede over Mandaar en Bony file 2495, folio 857-858
Feb. 18, 1687 Den capiteyn lieutenant Adolff Winkelaar als hooft met 2 compagniën blanke coppen, 2 dittos Mardijkers, 100 Macassaren en 100 Balyers tot secours op te zenden file 2502, folio 76
Feb. 25, 1687 ’t Montant der goederen in gemelten bodem voor Macassar gescheept file 2502, folio 102-104
June 5, 1687 Per ’t vaartuyg van den Macassaars anachoda Bapa Ope becomen Haar Edelens schrijven[17] van de heer commandeur Joan Albert Sloot en Raad tot Semarang file 2502, folio 367
June 11, 1687 Per ’t vaartuyg van den Chinees Tso-tsanco van Macassaar secrete en gemene missive[25] van de heer president Willem Hartsinck nevens den raet file 2502, folio 375
Jan. 25, 1707 Sekere conferentie door sijn Edelheyd en de heer Mattheus de Haan met de Maccassaarse gesant Dain Bourana gehouden file 2530, folio 52
Feb. 4, 1707 De fluy Dieren na Macassar aangelegd file 2530, folio 97
Feb. 8, 1707 Depeche van een briefje aan den gouverneur en raad tot Macassar file 2530, folio 98-99
Aug. 18, 1711 Een patchiallang na Macassar en een na Cheribon met brieven gedepecheert file 2536, folio 672
Aug. 9, 1719 Een brief van Samarang en Sourabaya per Macassaarse militairen file 2548, folio 554-555
June 20, 1722 Een duplicaat Macassaars briefje per burger vaartuyg file 2554, folio 427
March 27, 1723 De gesanten van den coning van Bony en Sopping erlangen hun afscheyd en nemen een brief mede voor de ministers op Maccasaar en een voor haaren meester file 2555, folio 116
Oct. 20, 1726 Een copia en origineele missive per den chialoup van den Macassaarse capitain Coepin uyt Ternaten ontfangen file 2560, folio 865