Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Madraspatnam. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 25, 1680 En soomede het Engels scheepje Triplicani van Madraspatnam file 2487, folio 1462
March 3, 1681 De Engelse op Madraspatnam door de Mooren belegert file 2488, folio 297
June 27, 1681 Het Portugees scheepje Nossa Sinhora de Monti nae Madraspatnam file 2489, folio 789-790
June 16, 1682 Het Engels pinckschip de Saphier na Madraspatnam file 2492, folio 1303
July 28, 1682 Het Engels vrij scheepie de Triplicaan uyt dese rheede na Madraspatnam op de Cust file 2493, folio 1518
Nov. 4, 1683 Translaat brieffje[531] door den Engelsen gouverneur en raad tot Madraspatnam aan de Hr. Commissaris Pits geschreven file 2495, folio 1016-1018
Nov. 10, 1687 ’t Engels scheepje de Providentia vertrekt van hier na Madraspatnam file 2502, folio 870
July 8, 1689 Den capitein van ’t Engels scheepie Dorothe toegestaen te mogen coopen de benodigde provisiën voor sijne reyse naar Madraspatnam sonder meer file 2505, folio 449
Nov. 19, 1689 ’t Engels schip de Resolution van Madraspatnam gedestineert naar Engelant file 2505, folio 845
May 15, 1690 Missive[324] aen den Engels gouverneur Elihuyale en sijnen raed tot Madraspatnam file 2506, folio 217-221
Nov. 26, 1690 Toedragt van het voorgevalle gevegt ter rhede van Madraspatnam tusschen de Engelsen en ons tegen de Francen file 2506, folio 560-562
Feb. 9, 1696 Arrivement van ’t Engels scheepje Deligentia over Bengale van Madraspatnam alhier te rheede om sig te vervarssen file 2515, folio 85
Nov. 4, 1696 Soomede van een kits die natie door deserteurs van Madraspatnam ontvoert file 2516, folio 881
Nov. 29, 1698 Voorts de bestellinge tot Madraspatnam der aangehaalde amphioen op Java’s Oostcust uyt het Engelsch scheepje Sirian Marchiant file 2518, folio 695-696
March 22, 1699 ’t Engelse scheepje ’t Welvaren van Madraspatnam file 2519, folio 225
April 11, 1699 Het Engelse scheepje de Johanna van Madraspatnam meteen den g’intresseerde in de gerelaxeerde amphioen van ’t scheepje Serian Marchiant file 2519, folio 249-250
July 31, 1699 Vertreck van ’t Engels schip Bakharst na Madraspatnam file 2519, folio 490
Aug. 12, 1700 d’Engelse chialoup Joanna vertrekt naer Madraspatnam file 2520, folio 444
July 21, 1703 En eyndelijck door de Deenen het scheepje Dansburg met vragtgoederen na Madraspatnam gesonden file 2524, folio 288
June 29, 1704 Insertie van Engelse missive door den gouverneur Thomas Pit tot Madraspatnam aan Haar Edelens geschreven file 2525, folio 330-331